Search

Advokatski rokovnik: funkcionalnost i sadržaj

Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka, kao i svih ostalih vrsta obaveza koje je moguće individualno prilagoditi ličnim potrebama.

Funkcije

Mesečni kalendar sa prikazom broja obaveza za svaki dan

Na početnoj strani aplikacije je mesečni kalendar sa prikazanim brojem obaveza za svaki dan:

  • Posebne oznake po vrsti obaveza: ročište, krajnji rokovi i ostale obaveze (sastanci, konsultacije…);
  • Omogućeno dodavanje novih vrsta obaveza;
  • Samo jednim klikom pokrećete aplikaciju i odmah vidite koliko kojih obaveza imate u okiru dnevnog, nedeljnog ili mesečnog pregleda;
  • Klikom na određeni dan u kalendaru dobijate spisak svih obaveza za taj dan.
  • Omogućeno uključivanje alarma kao podsećanje za svaku unetu obavezu

Od beleški sa sastanaka do evidencije dužnika

Drugi deo aplikacije čine beleške namenjene vođenju raznovrsne evidencije. Omogućeno Vam je da kreirate svoje tipove beleški i na taj način organizujete beleške prema svojim potrebama. Naknadno možete vršiti pretragu po vremenu, vrsti beleški ili po tekstu beleške sa mogućnošću uključivanja i arhiviranih beležaka ili pak samo u okviru aktivnih. Ovakvom organizacijom postignuta je različita primena, od beleški sa sastanaka do evidencije dužnika.

Pravni info servis

Jedinstveno rešenje, razvijeno za potrebe praćenja pravnih informacije od ključnog značaja za Vaš rad. Pravna redakcija Vam putem aplikacije Advokatski rokovnik blagovremeno šalje obaveštenja i korisne pravne informacije koje se odnose na početak ili prestanak primene važnih zakona i drugih propisa, bitne odluke u kojima su po prvi put zauzeti stavovi sudova o određenom pravnom institutu ili kojima je izmenjen dotadašnji stav i dr.

Bezbednost i sigurnost na prvom mestu

Aplikacija  Advokatski Rokovnik ima najveći stepen bezbednosti i sigurnosti kao i sve Vaše informacije i obaveze koje unesete u nju. Svi Vaši podaci , kao i sama aplikacija, se nalaze lokalno na Vašem uređaju.

Takođe, tu je mogućnost višeg tj. dvostrukog stepena sigurnosti od nepredviđenih nesretnih okolnosti i događaja kao što su gubitak mobilnog uređaja, brisanje podataka i sl. Vaš lični Google nalog je mesto gde se mogu naći svi Vaši podaci (neophodna aktivacija automatskog skladištenja podataka u okviru podešavanja na Vašem uređaju), a dodatna rezervna kopija se automatski pravi u telefonu i Vi je možete smestiti gde god želite. Na taj način ćete biti potpuno sigurni da  će sve Vaše obaveze i informacije koje unosite u aplikaciju, Vama biti uvek dostupne, pa čak i u slučaju kada menjate uređaj.

Aplikacija  Advokatski Rokovnik radi  i u offline režimu, tako da Vam stalna interent veza nije neophodna.

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari