Search

Specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“,
oktobar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Predstavljamo Vam prvo specijalno štampano izdanje časopisa „Advokatska Kancelarija“, koje predstavlja skup najčitanijih tekstova iz našeg online izdanja časopisa i to brojeva 94, 95-96 i 97 (od junskog do septembarskog broja). U ovom, prvom specijalnom broju objavljujemo tekstove iz sledećih oblasti prava:

Krivično procesno pravo: Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Krivično materijalno pravo: Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji

Građansko procesno-ljudska prava: Evropski sud za ljudska prava – nova presuda o nepriznavanju troškova zastupanja pred Ustavnim sudom, dipl. prav. Nikola Aleksić

Radno pravo: Dilema za i protiv (topli obrok i regres), Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Obligaciono pravo: Pravo korisnika na isključenje sa daljinskog grejanja, Maja Gluščević, advokat iz Niša

Svojinskopravni odnosi-ljudska prava: Povreda prava na poštovanje doma u postupku civilne deobe suvlasničke nepokretnosti, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu

U okviru AKTUELNE SUDSKE PRAKSE objavljujemo:

– Oduzimanje predmeta
– Priznanje krivičnog dela
– Daljinsko grejanje
– Pravo na poštovanje doma

Pored prakse vezane za autorske tekstove tu su i pregledi najnovijih stavova redovnih sudova, kao i najnovije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava:

Prekršajni apelacioni sud:

– Uticaj izmena zakona na svojstvo ovlašćenog podnosioca zahteva za pokretanje prekršajnog postupka

Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda:

– Izračunavanje polovine raspona kod višestrukog povrata
– Rok zastarelosti potraživanja poslodavca prema zaposlenom po ugovoru o zajmu
– Naknada troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za minimalac u javnim službama
– Mogućnost donošenja presude bez rasprave u sporu male vrednosti

Praksa Ustavnog suda:

– Uređenje odgovornosti i kazni statutom advokatske komore u sastavu AKS
– Neustavnost pojedinačnog akta i nenadležnost opštinskog veća za donošenje opšteg akta
– Ishrana i regres u vojsci i postupak normativne kontrole opštih akata
– Ovlašćenja jedinice lokalne samouprave u vezi sa javnim površinama
– Nepostojanje prava na regres roditelja
– Ustavnopravno prihvatljiv stav sudova suprotan od ranijeg stava Ustavnog suda
– Način dosuđivanja novčane rente i neocenjivanje revizijskog razloga u vezi sa zastarelošću
– Prigovor radi ubrzavanja postupka nastavljenog pred javnim izvršiteljem
– Izvršnost kao početak roka zastarelosti potraživanja utvrđenih sudskom odlukom
– Dužnost suda da koristi sva sredstva radi održavanja odnosa roditelja sa detetom
– Zastarelost naknade štete po neposrednom zahtevu oštećenog lica prema osiguravaču
– Povreda prava različitom ocenom prirode potraživanja
– Neutemeljeno tumačenje da su uslovi za obavljanje delatnosti propisani kumulativno
– Pretpostavka objektivne odgovornosti Republike Srbije i pretpostavka uzročnosti
– Nalog Ustavnog suda da je revizija dozvoljena iz razloga pravičnosti
– Razmatranje okolnosti za produženje pritvora objedinjeno za sve okrivljene
– Prijava prebivališta na adresi Centra za socijalni rad

Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije i drugih država:

– Nemogućnost podnošenja predstavke u ime umrlog lica
– Značenje pojma „rezerva opšteg karaktera”
– Nemogućnost apstraktnog ispitivanja kompatibilnosti zakonodavstva sa konvencijom
– Utvrđenje nezakonitosti pritvora od strane Ustavnog suda bez dosuđivanja naknade
– Povreda zabrane mučenja zbog neadekvatnih uslova pritvora-malog prostora
– Oduzimanje predmeta od okrivljenog bez utvrđenja ko je stvarni vlasnik
– Troškovi postupka veći od iznosa dobijenog na ime usvojenog alternativnog tužbenog zahteva
– Ograničavanje slobode izražavanja i javnog okupljanja na protestu protiv vladine politike
– Nedosuđivanje troškova postupka pred Ustavnim sudom

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

2.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari