Search

Advokatska Kancelarija: broj 99, novembar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Iz novog broja izdvajamo presudu Evropskog suda za ljudska prava o odgovornosti države zbog nepreduzimanja adekvatnih mera za smanjenje dugotrajnog prekomernog industrijskog zagađenja, što je i kod nas aktuelna tema, s obzirom da smo u svetskom vrhu po zagađenosti već duže vreme.

TEMA BROJA je „Dopunska presuda“, Dušan Živković, sudija, predsednik Osnovnog suda u Ubu – tema broja je dopunska presuda u parničnom postupku, koja na prvi pogled ne izaziva previše nedoumica, ali uzevši u obzir brojnu sudsku praksu o ovoj temi, jasna je njena važnost. U tekstu su obrađeni uslovi za donošenje, nepotpuna presuda, načelo dispozicije, rešenje o povlačenju tužbe, odlučivanje o predlogu za donošenje dopunske presude, predlog za dopunu presude i žalba, odnos međupresude, delimične presude i dopunske presude. Naravno, dati su i primeri iz sudske prakse.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koje procesne manipulacije se čine kod izdavanja prekršajnih naloga?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje odnosi se na procesne manipulacije koje se čine kod izdavanja prekršajnih naloga, a tu je reč o kažnjavanju u skraćenom postupku, gde ne bi smelo biti ništa nedorečeno i nejasno.

PRIKAZI:
„Krivično delo prevara u osiguranju iz čl. 223a KZ, istorijat i primena u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji

KOMENTARI:
„Upravne radnje“, dipl. prav. Saša Kulić, Viši savetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičkoj direkciji za vode

„Probni rad“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE:
„Odustanica u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Krivično delo prevara u osiguranju
I.2. Prekršajni nalog – zloupotreba službenog položaja neizdavanjem prekršajnog naloga
II. Prekršajni postupak – prekršajni nalog
III. Parnični postupak – dopunska presuda
IV. Obligaciono pravo – odustanica
V. Radno pravo – probni rad
VI. Praksa Ustavnog suda
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VIII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:
Ministarstvo rada – probni rad

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari