Search

Advokatska Kancelarija: broj 98, oktobar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Da li je advokat bespotreban trošak?“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – konkretan povod za temu broja je naređenje koje je Prvi osnovni sud u Beogradu objavio na svom sajtu, a koje su prihvatili i ostali sudovi, da se advokati svrstaju u treća lica kojima je neophodno da imaju overeno punomoćje prilikom podnošenja zahteva i preuzimanja uverenja da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, niti da je pokrenuta istraga.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto lekar i dalje ne može da bude kažnjen za primanje mita?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se prema trenutno važećim propisima prema kojima davanje bilo kakvog poklona lekaru nije i nikako ne može biti krivično delo, jer ako čitamo propise onako kako sada glase, nažalost, sada to nije moguće, iako tužilaštva gone a sudovi uporno kažnjavaju lekare zbog primanja i traženja mita.

KOMENTARI: „Ništavost i rok za sudsku zaštitu“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu „Sudskomedicinski značaj odnosa između povreda i oboljenja“, Prim dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, spec. ortopedske hirurgije,
Prof. dr sci Zoran Stanković, sudski veštak, spec. sudske medicine
„Pravo na naknadu štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Primanje mita od strane lekara
I.2. Davanje mita lekaru
II. Krivično procesno pravo-obligaciono pravo – naknada štete licu neosnovano
lišenom slobode
III. Radno pravo – zastarelost, prekluzivni rok i utvrđivanje ništavosti
IV. Praksa Ustavnog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije: Kada ne postoji zloupotreba prava na predstavku iako su domaće odluke izvršene?
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Pravna priroda iznosa koji je kupac platio prodavcu po predugovoru o prodaji nepokretnosti

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA:

Advokatska komora kao obveznik fiskalizacije

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari