Search

Advokatska Kancelarija: broj 97, septembar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Pravo na imovinu kroz domaće propise i čl. 1 Protokol čl. 1 uz EKLJP“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – u septembru, kao temu novog broja, predstavićemo detaljan stručni rad naše saradnice iz Pravosudne akademije o pravu na imovinu kroz domaće propise, a naročito kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Zašto je važno ostvarenje zabranjene posledice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje bavi se važnošću ostvarenja zabranjene posledice u krivičnom i prekršajnom pravu, odnosno pitanjem zašto postoji nerazumevanje u vezi sa zabranjenom posledicom.

KOMENTARI:
„Mera bezbednosti oduzimanje predmeta iz čl. 87 KZ kao krivična sankcija u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, u penziji

„Sticaj kod seksualnih delikata sa decom“, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu

„Pravo stanovanja – sporna pitanja i stavovi sudova Republike Srbije“, Miloš Keljanović, sudijski saradnik

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno i procesno pravo – oduzimanje predmeta
II. Pravo na imovinu
III. Porodično pravo – Pravo stanovanja
IV. Novi pravni stav i pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
VI. Praksa Ustavnog suda – Nepostojanje prava na regres roditelja i ustavnopravno prihvatljiv stav sudova suprotan od ranijeg stava Ustavnog suda
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VIII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država – Oduzimanje predmeta od okrivljenog bez utvrđenja ko je stvarni vlasnik

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari