Search

Advokatska Kancelarija: broj 94, jun 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA nosi naziv „Dilema za i protiv“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina, bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a bavi se jednim od najsporniji pitanja u prethodne 2 godine (ako ne i više) u sudskoj praksi – toplim obrokom i regresom u javnom sektoru.

Odluke Vrhovnog kasacionog suda u pogledu odlučivanja u predmetima zaposlenih u javnom sektoru (prosveti, socijalnim ustanovama, zdravstvu i dr.) na pravo na naknadu za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora u odnosu na odluke Ustavnog suda RS ukazuju ponovo na neujednačenu sudsku praksu i stavove istog suda koji nisu usaglašeni, što nesumnjivo ne doprinosi pravnoj sigurnosti i pravu stranaka da se o njihovom pravu odluči na jednak način.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ko garantuje za bitkoin i ostale kriptovalute?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je ono što autora kao pravnika intrigira a to pitanje iz naslova. Analiza je rađena sa aspekta pozitivnog prava RS, a pitanja koje autor postavlja, kao i principi kojima se vodi su globalni.

PRIKAZI:
„Krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću iz čl. 352 u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku (u penziji)

KOMENTARI:
„Neistinito priznanje okrivljenog u krivičnom postupku“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Distinktivnost žiga i njegova funkcija“, Ljubomir Kljajić, patentni zastupnik i stručnjak za žigove i autorsko i srodna prava

„Sporna pitanja kod aneksa ugovora o radu“, dipl. prav. Danijela Jokić

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – neovlašćeno organizovanje igara na sreću
II. Krivično procesno pravo – priznanje krivičnog dela
III. Radno pravo – aneks ugovora o radu
IV. Intelektualna svojina – distinktivnost žiga
V. Praksa Ustavnog suda: Nalog Ustavnog suda da je revizija dozvoljena iz razloga pravičnosti
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv Srbije
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava protiv drugih država: Nedosuđivanje troškova postupka pred Ustavnim sudom

AKTUELNA PRAKSA DRUGIH ORGANA – aneks ugovora o radu:

I.1. Ministarstvo rada
I.2. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
I.3. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari