Search

Advokatska Kancelarija: broj 93, maj 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „(Zlo)upotreba video-nadzora“, dipl. prav. Marko Marjanović – U temi majskog broja postavlja se pitanje u vezi sa tendencijom ograničavanja osnovnih ljudskih prava zarad zaštite društva.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Rehabilitacija, pravda za nevine ili nova nepravda za mnoge?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Povod teme za razmišljanje je potreba da se analizira nešto što kod nas, po mišljenju autora nije urađeno na najbolji način, a sprovodi se već više od deceniju i po.

KOMENTARI:
„Fenomen vređanja i dekriminalizacija klevete (progres ili regres)“, Dušan Radošević, advokat iz Beograda (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu)

„Prekršajne sankcije – odmeravanje i dileme“, Dr Sanja Strgar, sudija Prekršajnog suda u Novom Sadu

„Sporna pitanja i stavovi sudske prakse kod nezakonitog prestanka radnog odnosa“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE:
„Granice pravosnažnosti presude u parničnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Prekršaji – Odmeravanje kazne
II. Parnični postupak – pravnosnažnost presude
III. Rehabilitacija – novija sudska praksa
IV. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda: Zastarelost utvrđenja ništavosti ugovora o radu
V. Praksa Ustavnog suda: Propisivanje više novčanih obaveza za isti način korišćenja parkirališta
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Efektivni pravosudni sistem i utvrđivanje odgovornosti kod medicinskog nemara

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari