Search

Advokatska Kancelarija: broj 92, april 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Advokati i elektronsko fakturisanje“, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema aprilskog broja daje odgovor na pitanje da li se i u kojoj meri pravila elektronskog fakturisanja odnose na pružaoce pravne pomoći – advokate.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li slovna ili slična greška može da izmeni smisao zakona?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je jedna presuda Vrhovnog kasacionog suda koja je formalno pravno potpuno ispravna, jer ovaj sud nije napravio nikakvu grešku, već oni koji su učestvovali u pisanju i donošenju teksta zakona, te je VKS je naprosto primoran da donese konkretnu odluku.

KOMENTARI:

„Krivično delo obljuba sa detetom iz čl. 180 KZ u sudskoj praksi“, Dragan U Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku (u penziji)

„Probijanje pravne ličnosti“, Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda (u penziji)

„Autorsko pravo novinara na intervju“, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Rok za izdavanje rešenja (član 145. ZUP)“, dipl. prav. Saša Kulić

 

REČ KOLEGE:

„Viša sila i slučaj u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo obljuba sa detetom
II. Privredno pravo – probijanje pravne ličnosti
III. Obligaciono pravo – viša sila
IV. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Primena opšteprihvaćenih pravila međunarodnog prava i potvrđenih međunarodnih ugovora
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Suštinski iste činjenice o istom događaju u prekršajnom i krivičnom postupku

Pogledajte sadržaj časopisa

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari