Search

Advokatska Kancelarija: broj 90, februar 2022.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Restitucija i obeštećenje, ispravljanje stare ili nova nepravda?“, dipl. prav. Nenad Jevtić, a bavi se spornim pitanjima kod restitucije, nedorečenošću zakona, što je jasno i pokazala primena istog u praksi.

Da li se iza donošenja manjkavog propisa, krila možda namera odugovlačenja postupaka i osporavanja prava pojedinaca u konkretnim slučajevima, prostim komplikovanjem postupka i prevaljivanjem odgovornosti na organe koji postupke sprovode?

ZA RAZMIŠLJANJE: „Ograničenje javnog okupljanja?”, dipl. prav. Marko Marjanović – Povod za temu za razmišljanje je Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini koji „može doneti u velikoj meri ograničenja prava koje je značajno za širi broj ljudi, a to je pravo građana na mirno okupljanje“.

KOMENTARI:

„Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom iz čl. 71-76 KZ u praksi pravnog sistema Srbije“, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku (u penziji)

„Krivično delo primanja mita“, Prof.dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

„Zakonsko regulisanje veštačenja u srpskom procesnom zakonodavstvu (sa aspekta Zakonika o krivičnom postupku)“, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

REČ KOLEGE:
„Zasnivanje radnog odnosa – faktički radni odnos“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom
I.2. Krivično delo – primanje mita
II. Javno okupljanje – javni skup
III. Restitucija
IV. Radno pravo – faktički rad
V. Praksa Ustavnog suda:
Nepostojanje obaveze upisa u advokatski imenik advokata iz druge države
Zaštita prava kod inicijalnog određivanja pritvora, obaveza obrazlaganja odluke i dvostepenost u odlučivanju
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava:
Diskriminacija sportista po osnovu invaliditeta

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari