Search

Advokatska Kancelarija: broj 9, maj 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u aprilu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Primarni i eventualni tužbeni zahtev u praksi“, koja ukazuje na teškoće prilikom tumačenja, kako od strane sudova tako i od strane parničnih stranaka u vezi sa ovako postavljenim zahtevom. Autor Milana Ivanić, viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom Sadu.

U rubrici REČ KOLEGE – “De lege ferenda o kapitalnom dobitku kod prodaje imovine stečene nasleđem”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda, piše o zakonskom rešenju suprotnom prirodi kapitalnog dobitka.

U oblasti krivičnog prava “Anatomija jednog ubistva i uloga Javnog tužioca pri vršenju uviđaja”, autora Dragana U. Kalabe, Zamenika Višeg javnog tužioca.

PROČITAJTE JOŠ:

“Višegodišnje neprimenjivanje stope zatezne kamate propisane zakonom” tekst o pogrešnom obračunu kamate, odnosno neprimenjivanju izričite zakonske odredbe.

“Ovlašćenja komunalne policije kod primene sredstava prinude” govori o događajima koje svakodnevno viđamo u medijima prikazana kroz zakonske norme.

“Pravo na jubilarnu nagradu, način i visina njene isplate” – sadržina prava u skladu sa važećom regulativom, upoređivanje stavova zauzetih od strane postupajućih sudova i nadležnih ministarstava.

“Sudbina jedne tužbe i Predlog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku” –

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično pravo – Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela

II. Parnični postupak – Primarni i eventualni tužbeni zahtev

III. Radno pravo – Jubilarna nagrada

IV. Nova praksa Vrhovnog kasacionog suda u oblasti građanskog prava iz aprila 2015. god.

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari