Search

Advokatska Kancelarija: broj 89, januar 2022.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2021. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Osmo, tradicionalno izdanje Profi Sistem-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda je pred Vama. Tokom cele godine, svakodnevno smo pratili rad ovog suda, kako bismo Vam na kraju godine omogućili uvid u najznačajniju, pažljivo odabranu sudsku praksu.

Kao i prethodnih sedam godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka za 2021. godinu, redakcija je izvršila izbor najznačajnijih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovoga puta Zbirkom je obuhvaćeno 16 oblasti prava. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose. Praksa u svakoj oblasti poređana je hronološki, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz posebno izdvojenih, najznačajnijih odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2021. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo

II. Krivično materijalno pravo

III. Prekršaji

IV. Parnični postupak

V. Izvršenje i obezbeđenje

VI. Suđenje u razumnom roku

VII. Upravni postupak

VIII. Upravni spor

IX. Radno pravo

X. Obligacioni odnosi

XI. Svojinskopravni odnosi

XII. Porodično pravo

XIII. Nasledno pravo

XIV. Zaštita potrošača

XV. Uzbunjivanje

XVI. Eksproprijacija

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

2.530

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari