Search

Advokatska Kancelarija: broj 88, decembar 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je „Stiker na Ustav“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca, a bavi se nezavisnošću sudstva i sudske vlasti i principima zakonitosti i pravne sigurnosti koji su ugroženi pravnim stavovima VKS.

Citiramo autora: „Principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su, danas, u velikoj meri ugroženi pravnim stavovima, na kojima se, na žalost, zasniva pravosudni sistem u Srbiji“… „Nema slobodnog sudijskog uverenja, to je utopija, sudija je čovek sklon sugestiji i subjektivnom uticaju prilikom formiranja mišljenja o određenoj pravnoj stvari…“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Može li se ugovorom odrediti karakter posebne imovine supružnika?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – kao što je to najčešće slučaj povod teme za razmišljanje je jedna presuda, čiji su zaključci u odnosu na konkretan slučaj ispravni, ali se obrazloženjem unosi konfuzija, pogrešno zaključuje i nepotrebno tumači nešto, što u nekom budućem slučaju može biti neosnovano iskorišćeno kao potvrđeni stav.

PRIKAZI:
„Ugovorena (naručena) ubistva“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Prava koja ostvaruju lica obavljajući privremene i povremene poslove“, dipl. prav. Danijela Jokić

KOMENTARI:
„Žalba protiv rešenja o zadržavanju osumnjičenog – osvrt na sudsku praksu“, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda

„Utvrđeni obrazac ponašanja prekršajnih sudova – nedostavljanje presude braniocu (i okrivljenom)“, dipl. prav. Nikola Aleksić

REČ KOLEGE:
„De lege ferenda o članu 345. Zakonika o krivičnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda – o neosnovanosti održavanja pripremnog ročišta bez prisustva javnosti.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – zadržavanje osumnjičenog
II. Porodično pravo – bračni ugovor
III. Radno pravo – privremeni i povremeni poslovi
IV. Novi pravni stavovi i zaključak Upravnog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Odnos parničnog suda prema pravnosnažnom upravnom aktu
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Ocena i kvantitativnog i kvalitativnog uspeha u sporu kod odlučivanja o troškovima

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari