Search

Advokatska Kancelarija: broj 87, novembar 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Nova naknada koja se plaća Komori za određivanje javnog izvršitelja je predmet još jednog komentara koji postavlja pitanja – da li postoji diskreciono pravo Komore za uvođenje ove naknade i čemu ona služi?

Naime, ova naknada uvedena je Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju po zahtevu izvršnog poverioca Komori javnih izvršitelja za određivanje javnog izvršitelja … („Sl. glasnik RS“, br. 92/2021).

Prema Pravilniku je sada izvršni poverilac dužan da plati naknadu u iznosu od 1.500,00 dinara Komori za određivanje javnog izvršitelja kome će biti podnet predlog za izvršenje u kojem je kao izvršni dužnik naznačen direktni ili indirektni korisnik budžetskih sredstava, a bez dokaza o uplaćenoj naknadi, izvršni poverilac ne može da podnese zahtev za određivanje javnog izvršitelja.

TEMA BROJA je „Pobijanje dužnikovih pravnih radnji“, Snežana Solarević, sudija Osnovnog suda u Sremskoj Mitrovici, a odlučili smo da baš ovaj tekst bude tema broja zahvaljujući čitaocima koji već duže vreme predlažu radove u vezi sa ovom tematikom, a kao prilog objavljujemo i sudsku praksu u vezi sa ovim pojmom.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć postupak protiv odgovornog lica bez postupka protiv pravnog lica?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – autor se u tekstu bavi „sumnjivim“ stavom Prekršajnog apelacionog suda o samostalnom postupku protiv odgovornog lica bez postupka pravnog lica.

PRIKAZI:
„Ovlašćenja javnog beležnika u porodičnom pravu“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

„Zakon o registru administrativnih postupaka“, dipl. prav. Saša Kulić

KOMENTARI:
Ropski status, dipl. prav. Jelena Krstić – povod za pisanje ovog komentara je odluka Apelacionog suda u Nišu koja na sveobuhvatan način predstavlja krivično delo trgovina ljudima iz ugla ropskog statusa, kroz seksualnu i radnu eksploataciju i to kako sa aspekta domaćeg, tako i sa aspekta međunarodnog prava.

„Šta je svrha plaćanja naknade Komori za određivanje javnog izvršitelja?“, dipl. prav. Miloš Petrović.

REČ KOLEGE: „Javno obećanje nagrade u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – trgovina ljudima
II. Prekršaji – odgovornost pravnog lica
III. Obligacioni odnosi – pobijanje dužnikovih pravnih radnji
IV. Obligacioni odnosi – javno obećanje nagrade
V. Nova sentenca, pravni stavovi i zaključak Upravnog suda
VI. Praksa Ustavnog suda: Iscrpljenje pravnih sredstava u krivičnom postupku
i početak roka za podnošenje ustavne žalbe

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari