Search

Advokatska Kancelarija: broj 86, oktobar 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA je novi Zakon o zaštiti potrošača koji se primenjuje od 20. decembra 2021. godine – razlozi donošenja, nova diskreciona prava trgovca, nova procedura, odnosno postupak zaštite…

ZA RAZMIŠLJANJE: „Kako se pravilno izdaje prekršajni nalog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – iako je prošlo mnogo vremena od kako je u ovom obliku uveden u naš pravni sistem, on zgleda i dalje zbunjuje službe i ovlašćena lica koja su ovlašćena za izdavanje istog.

KOMENTARI:
„Ponovo o starom problemu – produženju pritvora – čl. 215 st.2 ZKP i računanje rokova – čl. 224 ZKP“, Dragan U. Kalaba, Zamenik VJT u Čačku u penziji

„O građanskopravnoj dimenziji utvrđivanja plagijata“, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda

„Naknada troškova prevoza – Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda“, dipl. prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE: „Zastarelost i Evropski sud“, Borivoje Gajić, advokat iz Zrenjanina (bivši sudija Apelacionog suda u Novom Sadu) – zastarelost, diskriminacija i praksa Evropskog suda za ljudska prava.

Iz aktuelne sudske prakse izdvajamo novi zaključak o troškovima garantovanog snabdevača i novi i dopunjeni stav VKS o troškovima obrade kredita, kao i presudu ESLJP o pravu na hitno ispitivanje zakonitosti lišenja slobode.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Prekršajni postupak – prekršajni nalog
II. Zaštita potrošača
III. Autorsko pravo – plagijat
IV. Radno pravo – troškovi prevoza (novija praksa)
V. Novi zaključak, novi i dopunjeni stav Vrhovnog kasacionog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Pravo na hitno ispitivanje zakonitosti lišenja slobode

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari