Search

Advokatska Kancelarija: broj 85, septembar 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Veštačenje duševnih bolova zbog naruženosti tela“- Gavrilo Šćepanović, Prim. dr, sudski veštak iz Beograda – s obzirom na veliki broj sugestija čitalaca da bi trebalo objaviti i tekst u vezi sa ovim osnovom za naknadu štete.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je maloletnik odgovoran ako nema ličnu kartu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa odgovornošću maloletnika koji nema ličnu kartu.

PRIKAZI:
„Sporna pitanja u vezi sa otpremninom pri odlasku u penziju“, dipl. prav. Jelena Krstić

KOMENTARI:
„Kako ubrzati neopravdano dugačak stečajni postupak“, Slobodan Sremčev, predsednik Privrednog suda u Novom Sadu u penziji

„Pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao mogućnost kontrole organa vlasti od strane građana“, dipl. prav. Marko Marjanović

REČ KOLEGE:
„Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane JKP Parking servis sa posebnim osvrtom na svojinu i državinu pokretnih stvari“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Obligacioni odnosi – naknada štete zbog naruženosti
II. Radno pravo – otpremnina kod odlaska u penziju
III. Informacije od javnog značaja
IV. Praksa Ustavnog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari