Search

Advokatska Kancelarija: broj 83/84, jul/avgust 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija”, kao TEMU BROJA donosi tekst o trenutno najaktuelnijem sporu, odnosno sporovima, s obzirom da se vode stotine, ako ne i hiljade sporova o toplom obroku i regresu u javnom sektoru. Ovo pitanje je dobilo svoj epilog zauzimanjem stava Vrhovnog kasacionog suda u presudi od 13. februara 2020. god. Ovo nije prva presuda o ovom pitanju gde VKS odlučuje o izjavljenoj reviziji, ali je prva dostupna u kojoj se jasno iznosi stav suda o spornim i nespornim činjenicama, te izvodi zaključak o osnovanosti ovog prava. Autor ovog teksta je dipl. prav. Jelena Krstić.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu pozivom?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje je praktično nastavak komentara iz prošlog broja.

PRIKAZI:
„Stupanje na snagu izmena Evropske Konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda – kraći rok za podnošenje predstavke“, dipl. prav. Nikola Aleksić

KOMENTARI:
„Svedočenje maloletnih lica u krivičnom postupku – manjkavosti zakonskog osnova za (ne)svedočenje“, Dr Marko Milović, advokat u Beogradu

„Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.3 ZKP u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji

„Problem vakcinacije iz pravnog ugla – Diskriminacija“, dipl. prav. Marko Marjanović

„Simbolička slika“, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Troškovi upravnog postupka“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE: „Nadležnost suda Republike Srbije u sporovima u vezi stvarnih prava na nepokretnosti“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – pritvor po čl. 211. st.1 t.3. ZKP
II. Krivično procesno pravo – svedočenje maloletnika
III. Merodavno pravo i nadležnost – sporovi o nepokretnostima
IV. Radno pravo – topli obrok i regres
V. Pravni stav Apelacionog suda u Novom Sadu
VI. Praksa Ustavnog suda: Neustavno isključenje javnosti iz “drugih opravdanih interesa u demokratskom društvu”
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Neprekidno kršenje prava nepružanjem informacija o sudbini deteta

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari