Search

Advokatska Kancelarija: broj 82, jun 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

U najnovijem broju časopisa „Advokatska kancelarija”, između ostalog objavljujemo stav zauzet u odluci Ustavnog suda u vezi sa nasleđivanjem prava na usklađivanje penzije – kada se radi o usklađivanju penzije koje po zakonu pripada svim penzionerima uz ispunjenje zakonom propisanih uslova, to nije lično nenasledivo pravo, kao što je pravo na penziju, već imovinsko, prenosivo pravo koje se nasleđuje.

Takođe, objavljujemo i presudu Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa dokazima prikupljeni zlostavljanjem okrivljenog od strane privatnih lica, bez učešća državnih aktera.

TEMA BROJA: „Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda, WALK Advokati – tema junskog broja odnosi se na Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji je počeo da se primenjuje 12. marta 2021. godine, a izazvao je dosta polemika u stručnoj javnosti, na koje se predlagač Zakona i zakonodavac nisu previše osvrtali, pa je Zakon usvojen uprkos brojnim problemima..

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguće izreći kaznu putem obaveštenja?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema za razmišljanje se bavi prema rečima autora novim, neverovatnim postupanjima komunalne milicije.

PRIKAZI:
„Zakon o digitalnoj imovini i odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma vezane za digitalnu imovinu“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

KOMENTARI:
„Pritvorski osnov po čl. 211 st.1 t.2 ZKP u sudskoj praksi, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku u penziji

„Neplaćeni rad u prosveti“, dip. Prav. Jelena Krstić

REČ KOLEGE: „Prestanak (gašenje) obligacije u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – pritvor po čl. 211. st.1 t.2. ZKP
II. Nove, zvanične sentence Vrhovnog kasacionog suda
III. Novi stav Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda:
IV.1. Nasleđivanje prava na usklađivanje penzije
IV.2. Posledice neispunjenja socijalnog programa poslodavca
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Dokazi prikupljeni zlostavljanjem okrivljenog od strane privatnih lica, bez učešća državnih aktera

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari