Search

Advokatska Kancelarija: broj 81, maj 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Od kad počinje pravo na odbranu“, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – pitanje postavljeno u naslovu teme broja suštinski u sebi sadrži nekoliko pitanja, odnosno ukazuje na nekoliko spornih momenata u postupku.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koja je prava svrha zatezne kamate?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – u temi za razmišljanje bavimo se svrhom zatezne kamate, a konkretan povod za pisanje ovog komentara su zaključci Privrednog apelacionog suda.

PRIKAZI:
„Troškovi angažovanja advokata van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda sa osvrtom na stav Evropskog suda“, dipl. prav. Nikola Aleksić.

KOMENTARI:
„Sudsko veštačenje – neki problemi u praksi“, Vojkan Ilić, Zamenik JT u Prvom OJT u Beogradu – problemi kod veštačenja o krivičnom postupku ukazuju da je ova široka oblast, prema rečima autora, još nedovoljno izučena i nekako zanemarena, ne samo na teoretskom nego i na praktičnom planu. Sve se odvija dugo godina ustaljenim tokom, kao da je zauvek dato…

„Poslovna tajna, pravo ili faktički odnos?“, Master prava, Ljubomir Kljajić – poslovna tajna obrađena je kroz pojam, predmet, nosioce i izvori prava, obeležja, ustanovljenje, trajanje, pravna priroda i odnos sa „know-how“.

„Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165. Zakona o opštem upravnom postupku)“, dipl. prav. Saša Kulić

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – pravo na odbranu
II. Obligacioni odnosi – zatezna kamata – novija praksa
III. Poslovna tajna
IV. Nova pravna shvatanja i zaključak Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda: Primena oportuniteta kod težeg krivičnog dela
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Opravdano nepodnošenje ustavne žalbe u roku i nizak iznos naknade zbog zlostavljanja

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari