Search

Advokatska Kancelarija: broj 80, april 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) – godinu dana posle izmena i dopuna“, Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union Beograd, Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda – tema broja se bavi poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 01.01.2020. godine. I pored pojedinih dobrih stvari koje su ove izmene donele, između ostalih primedbi ističe se i ta da je „ZIO nažalost jedan od primera kako se završna redakcija ili nije uopšte uradila ili se površno uradila. Zakon „boluje“ od nepreciznosti.“

ZA RAZMIŠLJANJE: „Da li je moguć kredit u devizama?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za pisanje teme za razmišljanje je situacija oko različitog tumačenja odredbi propisa, koja nameće nekoliko pitanja: u kojoj valuti se odobrava kredit?; zašto banke primenjuju “gimnastiku” pri odobravanju kredita?; kakve probleme to može izazvati?

KOMENTARI:
„Alkohol kao kriminogeni faktor“, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

„Pravni i medicinski aspekti ubistva na mah“, Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

REČ KOLEGE:
„Pravo na delotvoran pravni lek“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Ubistvo na mah
II. Krivično materijalno pravo – Uticaj alkohola
III. Obligacioni odnosi – valutna klauzula
IV. Delotvoran pravni lek u praksi ESLJP protiv Srbije
V. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda: otklanjanje posledica pojedinačnog akta nastalih primenom kasiranog neustavnog ili nezakonitog opšteg akta
VI. Praksa Ustavnog suda: Neustavan rok za podnošenje podataka o visini troškova i zahteva za njihovu naknadu

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari