Search

Advokatska Kancelarija: broj 8, april 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u martu 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je „Obračun zarade i naknade zarade kao izvršna isprava“, koji je kao izvršna isprava uveden izmenama Zakona o radu iz jula 2014. godine – ukazivanje na određene prednosti, ali i mane ove izvršne isprave iz ugla sudije Privrednog apelacionog suda Mladena Nikolića.

U oblasti krivičnog prava – „Naročito drzak način kao bitan elemenat krivičnog dela teške krađe“ kao jednog od veoma čestih dela u sudskoj praksi. Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca. Nepostojanje čvrstih kriterijuma koji opredeljuju naročito drzak način postupanja kao bitan elemenat ovog krivičnog dela i rešenja u praksi.

U rubrici REČ KOLEGE – advokat Aleksandar Porubović ukazuje na „Specifičan vid zloupotrebe pravosudnih organa kod korišćenja platnih kartica bez pokrića“.

Zastarelost potraživanja nastalih na osnovu usluga parking servisa – konačni stav VKS-a, posle različitog postupanja sudova u istim ili sličnim situacijama, loše regulisanje naplate ove usluge i propisima koji ne prate druge, tj. propise veće pravne snage, odnosno povezivanju propisa u sistem i njihovom usklađivanju sa vremenom u kojem egzistiraju.

Sporna pitanja kod postupka lišenja poslovne sposobnosti i nova odluka Ustavnog suda o pravu podnošenja ustavne žalbe od strane lica protiv koga se vodi ovaj postupak.

„Nadležnost lokalne samouprave da propisuje saobraćajne prekršaje“ u odnosu na nadležnosti utvrđene ustavom i zakonom“, kao tema za razmišljanje.

Kao tema za razmišljanje: “Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku?” dipl. prav. Nenad Jevtić

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo teška krađa

II. Izvršni postupak – izvršne isprave

III. Vanparnični postupak – Lišenje poslovne sposobnosti

IV. Obligaciono pravo – Jednogodišnji rok zastarelosti

V. Sudska praksa Ustavnog suda – Prigovor protiv rešenja o troškovima postupka nastalim tokom sprovođenja izvršenja i povreda prava na pravno sredstvo

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari