Search

Advokatska Kancelarija: broj 79, mart 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Nadležnost suda da sudi u sporu po tužbi potrošača za izvršenje ugovora i nastavak isporuke električne energije“, Maja Gluščević, advokat iz Niša – neposredni povod je pojava sve više praktičnih nejasnoća oko pravne prirode ugovora o snabdevanju električnom energijom. Odnos kupca i javnog preduzeća za isporuku električne energije kada kupac tužbom traži pravnu zaštitu, izvršenje ugovora i nastavak isporuke, a došlo je do obustave isporuke usled neizmirenih obaveza, postavlja pitanje nadležnosti suda za rešavanje nastalog spora, jer je posebnim zakonom predviđen upravni postupak kao pravni put zaštite potrošačkih prava.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Obaveza organa da sam pribavi podatke i dokaze”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ova obaveza organa u upravnom postupku je tema za razmišljanje, zbog niza spornih pitanja koja se u vezi sa tim pojavljuju u praksi.

PRIKAZI:
„Zločin iz mržnje – kroz Krivični zakonik i međunarodne propise, te domaću i sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava“, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad

KOMENTARI:
„Tretman visoko-tehnološkog kriminala u uslovima zakonske regulative i tehničkih mogućnosti u Srbiji“, Dejan Babić, advokat, DDBLaw, Beograd, Julijana Mirčevski, stalni sudski veštak za informaciono-komunikacionu tehnologiju, Beograd

„Godišnji odmor i naknada štete“, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – iz radnog prava sudija apelacionog suda ukazuje na nekoliko spornih momenata u vezi sa naknadom štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora, i to kada zaposlenom nije prestao radni odnos (nakon izmena Zakona o radu iz 2014. godine).

REČ KOLEGE:
„Odbijanje optužnog akta”, Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo:
I.1. Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje
I.2. Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti
II. Krivično procesno pravo – odbijanje optužnog akta
III. Obligaciono pravo – isporuka električne energije
IV. Praksa Ustavnog suda – uvredljivo saopštenje bez kritičke ocene političara
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – diskriminacija žene podrvgnute vantelesnoj oplodnji u pogledu zaposlenja i naknade za trudničko i porodiljsko bolovanje

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari