Search

Advokatska Kancelarija: broj 78, februar 2021.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: Nagrada i nužni izdaci branilaca po službenoj dužnosti – problemi u praksi, Minja Đokić, LL.M, advokat iz Beograda – tema broja bavi se propustom organa postupka da advokatima nadoknadi troškove prevoza sopstvenim vozilom što može dovesti do sukoba interesa između branioca i branjenika, odnosno predstavlja etičku prepreku za pružanje odbrane i „jedinstvenom radnjom odbrane“ odnosno o „kontinuiranom radnjom odbrane“, a vezano za troškove postupka.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Šta se još isplaćuje uz naknadu izgubljene zarade?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – povod za pisanje ovog teksta su odredbe dva propisa, koji uređuju različite oblasti i naizgled nisu u direktnoj vezi, ali koje po mišljenju autora, predstavljaju problem u praksi.

PRIKAZI:
„Uređivanje odgovornosti advokata i pripravnika i namirenje duga prethodnom advokatu kao uslov pružanja pravne pomoći“, dipl. prav. Nikola Aleksić

„Ugovor o ortakluku u našem pravnom sistemu“, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Bitno smanjena uračunljivost iz čl. 23 st. 3 KZ u sudskoj praksi“, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji

REČ KOLEGE:
„Analiza procesnog položaja Zaštitnika građana u kontekstu Zakona o opštem upravnom postupku”, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – bitno smanjena uračunljivost
II. Krivično procesno pravo.
II.1. Jedinstvene procesne radnje
II.2. Troškova prevoza branioca sopstvenim vozilom
III. Obligaciono pravo – ugovor o ortakluku
IV. Radno pravo – visina, umanjenje i sadržaj naknade izgubljene zarade
V. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: Pravni interes prijemnika novčanog potraživanja
iz komunalnih delatnosti za izdavanje platnog naloga
VI. Praksa Ustavnog suda: Pravila i izuzeci kod prava na pravično suđenje lica koja nemaju svojstvo stranke
VII. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Obelodanjivanje podataka o privatnom licu

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari