Search

Advokatska Kancelarija: broj 76, decembar 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: Zajednička imovina i izvršenje, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – Tema broja ukazuje da odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju nije regulisano izvršenje na zajedničkoj imovini i da odsustvo iste regulative otvara brojna sporna pitanja i stvara osnov za neujednačenu sudsku praksu i brojne zloupotrebe izvršnih dužnika u odnosu na zajedničku imovinu.

ZA RAZMIŠLJANJE: „Koliko može da traje rad na određeno vreme u slučaju statusne promene?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod teme za razmišljanje je Autentično tumačenje odredaba člana 37. st. 1-3, stav 4. tačka 4) i člana 147. Zakona o radu koje je dala Narodna skupština Republike Srbije.

KOMENTARI:
„Nehat kao oblik vinosti predviđen u čl. 26 KZ“, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji

„Odbacivanje zahteva stranke (član 92. ZUP-a)“, dipl. prav. Saša Kulić

REČ KOLEGE:
„Kako treba uraditi presudu”, Jordan V. Veličkov, advokat iz Niša

IZVOD OTVORENIH STAVKI – Na zahtev čitalaca objavljujemo najznačajnije odluke u vezi sa izvodom otvorenih stavki i to o pojmu, značaju, dokaznoj snazi i drugim pitanjima u vezi sa ovom ispravom nastalom u praksi, ali suštinski neregulisanoj propisima.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – nehat
II. Krivično procesno pravo – osuđujuća presuda
III. Radno pravo – prava zaposlenih kod promene poslodavca
IV. Izvod otvorenih stavki
V. Izmenjeni pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: pravo na uvećanje plate zaposlenih u posebnim jedinicama MUP za suzbijanje organizovanog kriminala i otkrivanje ratnog zločina
VI. Praksa Ustavnog suda: uzimanje uzoraka za forenzičko-genetičku analizu

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari