Search

Advokatska Kancelarija: broj 74, oktobar 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Međunarodna otmica dece kroz domaće i međunarodno pravo i praksu ESLJP ”, Ljuba Slijepčević – tema broja vezana je za međunarodnu otmicu dece prikazanu kroz domaće zakonodavstvo, međunarodnu saradnju, krivično pravo, građanskopravni aspekt i karakteristične odluke kako domaćih redovnih sudova i Ustavnog suda, tako i Evropskog suda za ljudska prava.

„Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ponovo postavljamo naizgled banalno pitanje – Šta je u stvari neplaćeno odsustvo?, ali se iz teksta mogu videti problemi u praksi kod primene ovog instituta.

KOMENTARI:
„Ispravljanje grešaka u presudi iz čl. 431 ZKP kao krivično-procesni institut u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku u penziji.

„Značaj preciznog izražavanja veštaka saobraćajno tehničke struke u sudskim postupcima“, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu – još jednom se osvrćemo na veštačenje veštaka saobraćajno-tehničke struke u sudskim postupcima, ali ovoga puta iz ugla sudije.

REČ KOLEGE:
„Označavanje preduzetnika u parničnom postupku”, Uroš Stanojević, advokat iz Zaječara

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Otmica maloletnog lica:
I.1. Krivično delo otmica (maloletnog lica)
I.2. Otmica – međunarodni i građanskopravni aspekt
II. Krivično procesno pravo – ispravljanje grešaka u presudi
III. Parnični postupak – preduzetnik u parničnom postupku
IV. Radno pravo – neplaćeno odsustvo
V. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda: Nepostojanje prekršaja ograničenja i zabrane kretanja lica (za vreme vanrednog stanja)
VI. Praksa Ustavnog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari