Search

Advokatska Kancelarija: broj 73, septembar 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Ne/srazmernost zaštitne mere oduzimanja novca preko propisanog iznosa – devizni prekršaj – prikaz odluka i promena stava Ustavnog suda i praksa Evropskog suda za ljudska prava”, Nikola Aleksić – tema septembarskog broja sadrži prikaz najznačajnijih odluka Ustavnog suda u vezi sa deviznim prekršajem odnosno, zaštitnom merom oduzimanja novca preko 10.000 evra koji nije prijavljen nadležnim organima, na čije pisanje, odnosno sakupljanje na jednom mestu su nas naveli advokati koji su nam ove odluke tražili. Date su i presude ESLJP protiv susedne države, s obzirom da protiv Srbije za sada odluka nije doneta, ali je jasno da će “pasti” odluke Ustavnog suda.

„Može li primena pogrešnog propisa ispravno rešiti pravno pitanje?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje je postavljeno u TEMI ZA RAZMIŠLJANJE, uz ukazivanje na značaj tačnog određenja propisa koji se primenjuje i pravilno postavljenih premisa.

PRIKAZI:
„Predlaganje određenog lica za veštaka i angažovanje veštaka od strane stranke u parničnom postupku“, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

KOMENTARI:
„Poništavanje rešenja po članu 183. Zakona o opštem upravnom postupku u praksi”, Saša Kulić

„Nedavanje podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj“, Ilija Rilaković, LL.M, advokat iz Beograda – kao i tema broja bavi se vrlo čestim prekršajem, nedavanjem o podataka o identitetu lica koje je učinilo saobraćajni prekršaj.

REČ KOLEGE:
„Zastupništvo u našem pravnom sistemu”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Prekršaji – nedavanje podataka o licu koje je upravljalo vozilom
II. Veštačenje u parničnom postupku
III. Zastupanje
IV. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda – nadležnost vanparničnog suda u postupku upisa u matičnu knjigu lica rođenih na teritoriji AP KIM
V. Praksa Ustavnog suda:
– primena odredbi o pravičnom suđenju na privremene mere
– opasnost od bekstva stranog državljanina životno vezanog za druge zemlje
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava:
– nepostojanje diskriminacije zbog različitih socijalnih naknada za civilne i vojne invalide

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari