Search

Advokatska Kancelarija: broj 71/72, jul/avgust 2020.

Stručno štampano izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koje žele da budu u toku pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

U tekstu „Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci”, bavimo se izuzetno aktuelnom problematikom o načelu pravičnosti kod dosuđivanja troškova postupka. Vrhovni kasacioni sud je u skorije vreme povodom ovog pitanja doneo nekoliko odluka po posebnoj reviziji.

TEMA BROJA„Zaštita prava u postupcima javnih nabavki u novom Zakonu o javnim nabavkama”, Branislav Cvetković, dugogodišnji član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki – tema broja vezana je za novi Zakon o javnim nabavkama koji se primenjuje od 1. jula, odnosno za postupak zaštite prava koji je pretrpeo određene promene, a s’ obzirom da su brojni ponuđači angažovali advokate u ovom postupku.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Da li trudnicama može biti otkazan ugovor o radu?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi mogućnošću davanja otkaza trudnicama, a konkretan povod za pisanje ovog komentara je loše napisan propis, čiji tekst se, što je još gore, i potpuno pogrešno interpretira i tumači.

PRIKAZI:
„Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku“, Maja Gluščević, advokat iz Niša

KOMENTARI:
„Krivično delo prikrivanje iz čl. 221 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – sa brojnim sentencama iz sudske prakse, kao prilogom.

„Primena uslovnog otpusta u Srbiji“, prof. dr Dragan Jovašević, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu – potkrepljen aktuelnim odlukama sudova.

„Politrauma tela i multiple povrede-posledice i komplikacije-veštačenje i naknada štete“, Prim. dr Šćepanović Gavrilo, sudski veštak

REČ KOLEGE:
„Načelo pravičnosti, aktuelna sudska praksa i odstupanje od pravila da stranka koja u celini izgubi spor plaća troškove protivnoj stranci”, Dušan Radošević, advokat, ranije sudija Okružnog suda u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo i procesno pravo – krivično delo prikrivanje
II. Krivično materijalno pravo – uslovni otpust
III. Parnični postupak – troškovi postupka
IV. Suđenje u razumnom roku – pregled najznačajnijih odluka
V. Radno pravo – posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
VI. Novi zaključak i pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda – Dozvoljenost revizije kada drugostepeni sud ukine prvostepenu presudu i odbaci tužbu

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari