Search

Advokatska Kancelarija: broj 70, jun 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Korona i radni odnosi”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o radnim odnosima u vreme vanrednog stanja, odnosno epidemije virusa Korona, kao „prognoza” budućih sporova (iako su prve tužbe već stigle u sudove) zbog nepoštovanja prava zaposlenih, nesprovođenja zakonskih procedura, diskriminacije i dovođenja zaposlenih u nejednak položaj bez opravdanog razloga, a prema informacijama kojima raspolažemo prve tužbe su već stigle u sudove.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Prekršajna odgovornost maloletnika”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst čiji je povod pravno shvatanje Prekršajnog apelacionog suda – „Ni kraćeg shvatanja, ni više materijala za razmišljanje”.

KOMENTARI:
„Umišljaj kao oblik vinosti predviđen u čl. 25 KZ – zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa -”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – komentar je potkrepljen sentencama o umišljaju uopšte, direktnom i eventualnom umišljaju, odnosom sa motivom i pobudom i “tretmanom” umišljaja u krivičnom procesnom pravu.

„Zaštita prava ponuđača pred Vrhovnim kasacionim sudom – kada je moguća, a kada ne“ dipl. prav. Nikola Aleksić – iz upravnog prava osvrćemo se na javne nabavke, odnosno zaštitu prava ponuđača pred Vrhovnim kasacionim sudom prema još važećem, ali i novom Zakonu o javnim nabavkama koji uskoro počinje da se primenjuje.

REČ KOLEGE:
„Obaveze korisnika daljinskog grejanja prema snabdevaču u slučaju otkazivanja usluge”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – tekst problemima kod isključenja iz mreže daljinskog grejanja, a kao redakcijski prilog izdvojili smo neke od najinteresantnijih odluka sudova u vezi sa ovim pitanjem.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – umišljaj
II. Prekršaji – maloletnici
III. Obligacioni odnosi – daljinsko grejanje
IV. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda: Naknada troškova na ime PDV-a na advokatske usluge (novi, izmenjeni stav)
V. Praksa Ustavnog suda: Izuzimanje od nacionalizacije i ostavljanje nepokretnosti u isključivoj svojini

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari