Search

Advokatska Kancelarija: broj 7, mart 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u februaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Kratak pogled na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu lica lišenih slobode u Republici Srbiji”. Dr Dragan Obradović. Jedno od osnovnih prava koja pripadaju licima lišenim slobode u različitim vrstama kaznenih postupaka – prekršajni postupak, krivični postupak, je pravo na zdravstvenu zaštitu. Kako se to pravo ostvaruje u uslovima izolacije u Republici Srbiji predmet je ove teme.

Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, piše o Izdržavanju s osvrtom na pravo deteta na izdržavanje – prikazano kroz odredbe Porodičnog zakona, sudsku praksu, i krivičnopravno regulisanje nedavanja izdržavanja.

U rubrici REČ KOLEGE, Mr Dragoje Andrić, advokat iz Beograda piše o Teškoćama u utvrđivanju diskriminacije u oblasti rada, koje su prikazane kroz neke od najinteresantinijih odluka sudova.

Odsustvo radi posebne nege deteta – nova nadležnost Fonda PIO? – najavljene sporne izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, čije se usvajanje očekuje do sredine 2015. god.

Šta donosi Zakon o zaštiti uzbunjivača? –prikaz najvažnijih odredaba ovog zakona i ukazivanje na određene nedostatke.

Kao tema za razmišljanje: “Ko po tumačenju Ustavnog suda može biti punomoćnik stranke u parničnom postupku?” dipl. prav. Nenad Jevtić

Aktuelna sudska praksa:

• Porodično pravo – Izdržavanje
• Krivično materijalno pravo – Krivično delo Nedavanje izdržavanja
• Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i radi posebne nege deteta
• Diskriminacija
• Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari