Search

Advokatska Kancelarija: broj 68/69, april/maj 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Pravo u doba korone”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – zašto je ovaj tekst izabran za temu broja ne treba posebno objašnjavati, uzimajući u obzir da se pravna struka malo šta pitala za vreme vanrednog stanja, a posledice su nepoštovanje Ustava i zakona za vreme vanrednog stanja, pretpostavke nevinosti i drugih načela.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Šta je clausula intabulandi?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj tekst bavi se problemima koji nastaju u vezi sa clausulom intabulandi, odnosno nedavanjem iste i korišćenjem „ucenjivačkog kapaciteta“ od strane investitora.

PRIKAZI:
„Šta donosi tzv. „Zakon o nestalim bebama“?”, dipl. prav. Nikola Aleksić – šta je cilj ovog zakona, puko ispunjenje obaveza države ili želja da se zaista otkrije šta se desilo sa decom.

KOMENTARI:
“Pravo na pravično i fer suđenje”, Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda

“Niske pobude kao kvalifikatorna okolnost kod ubistva”, Prof. dr Dragan Jovašević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu

“Povećanje broja krivičnih dela kod kojih krivično gonjenje ne zastareva”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu

“Štetne imisije i pravna zaštita u domaćem i međunarodnom pravu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Pravni poslovi u našem pravnom sistemu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija, Novi Sad

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – teško ubistvo iz niskih pobuda
II. Svojinskopravni odnosi:
II.1. Clausula intabulandi
II.2. Susedsko pravo – imisije
III. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda: Ko i kada snosi troškove postupka na ime angažovanja branioca po službenoj dužnosti?
IV. Praksa Ustavnog suda: Nepodobnost izjava političkog protivnika da nanesu štetu zbog povrede ugleda i časti političaru
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: “uzimanje DNK uzorka predstavljalo je ometanje „privatnog života“…

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari