Search

Advokatska Kancelarija: broj 66, februar 2020.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Da li advokat ima pravo na nagradu za obavljen poverljiv razgovor sa osumnjičenim pre saslušanja osumnjičenog pred MUP-om Republike Srbije? – izjasnio se Vrhovni kasacioni sud.

Da li sudija koji je bio član tužilaštva kada je protiv okrivljenog podignuta optužnica može biti nepristrasan? – Pročitajte stav Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa ovim pitanjem.

Da li mora postojati uzajamnost sa stranom državom kod vraćanja imovine i obeštećenja? Koliko može trajati obaveza plaćanja sudskih penala? – odgovore daje Ustavni sud.

TEMA BROJA: “Položaj i uloga javnog tužioca po Zakoniku o krivičnom postupku”, Bojan M. Bjelanović, advokat iz Kruševca – Tema broja bavi se položajem i ulogom javnog tužioca, što je i u medijima trenutno vrlo aktuelna tema.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Kada se stiče pravo na godišnji odmor i šta ako se koristi u delovima?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Kada se stiče pravo na godišnji odmor i kako se koristi, trebalo bi da bude nešto što je jednostavno i svima poznato, ali zakonske odredbe vrlo često izazivaju nedomice, pogrešnu primenu zakona i konačno sudske sporove, te je iz tog razloga predmet teme za razmišljanje.

KOMENTARI:
Veštačenje saobraćajnih nezgoda, između ostalog i visine naknade štete koja je njima uzrokovana i položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana, problemi su kojima se bavimo u ovom broju, a takođe ni kritika nije izostala, jer ukazujemo na jedan od najvećih propusta zakonodavca kod propisivanja pravila opšteg upravnog postupka:

„Neki slučajevi izjavljivanja žalbe po Zakonu o opštem upravnom postupku” – dipl. prav. Saša Kulić

“Povrede u saobraćajnim nezgodama – Uloga veštaka medicinske i saobraćajne struke”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd, Docent dr sci., saob. ing., Pavle Galić, sudski veštak, Beograd

REČ KOLEGE: “Pravni položaj vlasnika tzv. neuseljivog stana”, Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Radno pravo – pravo na godišnji odmor
II. Stambeno pravo
III. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog i apelacionih sudova – ZKP, KZ, advokatska tarifa, oduzimanje imovine…
V. Praksa Ustavnog suda
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari