Search

Advokatska Kancelarija: broj 65, januar 2020.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2019. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Nova Zbirka iz 2019. godine je pred Vama i rezultat je našeg konstantnog praćenja nove prakse najviše sudske instance, a sve u cilju kako bismo Vama, našim čitaocima, u krajnjoj liniji olakšali posao.

Da je Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda, “pun pogodak” u izdavačkom smislu, a i zbog pravnog značaja za naše čitaoce, ukazuje činjenica da je celokupan tiraž Zbirke za 2018. godinu rasprodat.

Kao i prethodnih pet godina, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka iz 2019. godine, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnijih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Zbirkom iz 2019. je obuhvaćeno čak 19 oblasti prava. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose. Praksa u svakoj oblasti poređana je hronološki, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2019. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo: ocena dokaza i utvrđivanje činjenica, prenošenje mesne nadležnosti, ocena i sukob nadležnosti, razlozi za izuzeće, obavezna odbrana, prepoznavanje lica ili predmeta, postupak privremenog oduzimanja predmeta, troškovi postupka, odlaganje krivičnog gonjenja, zahteva za zaštitu zakonitosti …

II. Krivično materijalno pravo: vremensko važenje krivičnog zakonodavstva, odmeravanje kazne, zastarelost krivičnog gonjenja, ugrožavanje sigurnosti, neovlašćeno fotografisanje i neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, uvreda, nasilje u porodici, nedavanje izdržavanja, zloupotreba položaja odgovornog lica, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti…

III. Prekršaji: odgovornost za prekršaj, nadležnost, troškovi prekršajnog postupka, odlučivanje drugostepenog suda, prekršajni nalog…

IV. Privredni prestupi: ovlašćenje za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti u postupku za privredni prestup

V. Parnični postupak: osnovne odredbe, nadležnost i sastav suda, postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja, preinačenje tužbe, pravnosnažnost presude, revizija, zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude…

VI. Izvršenje i obezbeđenje: nadležnost, predlog za izvršenje, prigovor protiv rešenja o predlogu za izvršenje na osnovu verodostojne isprave

VII. Suđenje u razumnom roku: merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, prigovor radi ubrzavanja postupka, žalba, tužba za novčano obeštećenje i pretpostavke za tužbu

VIII. Upravni postupak: stupanje u pokrenuti postupak, žalba

IX. Upravni spor: zahtev za preispitivanje sudske odluke, pravne posledice poništenja akta u upravnom sporu

X. Uređenje sudova: neposredno viši sud, nadležnost osnovnog suda, nadležnost privrednog suda

XI. Radno pravo: ugovor o radu, probni rad, zarada, naknada zarade i druga primanja, naknada troškova, izmena ugovora o radu, rok zastarelosti kod otkaza, rok zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa…

XII. Obligacioni odnosi: ništavi ugovori, prouzrokovanje štete, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, naknada nematerijalne štete, pobijanje dužnikovih pravnih radnji, zastarelost, preuzimanje ispunjenja, ugovor o kreditu…

XIII. Svojinskopravni odnosi: sticanje prava svojine, pravo službenosti, pravo zaloge

XIV. Porodično pravo: izdržavanje supružnika, određivanje izdržavanja, postupak u sporu za vršenje roditeljskog prava

XV. Rehabilitacija: novčana naknada rehabilitovanom licu za fizičke bolove i strah

XVI. Zabrana diskriminacije: zahtev za utvrđenje diskriminatorskog postupanja sudije u postupku

XVII. Zaštita uzbunjivača: zaštita lica povezanog sa uzbunjivačem

XVIII. Informacije od javnog značaja: prekoračenje ovlašćenja poverenika utvrđivanjem istinitosti navoda organa vlasti

XIX. Registracija privrednih subjekata: kršenje načela formalnosti ispitivanjem tačnosti činjenica

Budite u toku sa aktuelnom praksom najviše sudske instance u Republici Srbiji!!!

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

2.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari