Search

Advokatska Kancelarija: broj 64, decembar 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: Osiguranje kredita kod Nacionalne korporacije – naknada za obradu zahteva i premija osiguranja i analiza najnovije presude”, dipl prav. Nikola Aleksić – veliko interesovanje korisnika “Propis Soft” i čitalaca časopisa „Advokatska kancelarija” za stavove sudova o osiguranju kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (u daljem tekstu: NKOSK), kojih je za sada malo, praktično je “nametnulo” da analiza najnovije odluke o ovom pitanju, bude tema decembarskog broja.

Dakle, povod za ovaj tekst je najnovija odluka Apelacionog suda u Novom Sadu o osiguranju kredita kod NKOSK, ali i netačne informacije o stavu iz ove odluke koje se objavljuju na raznim sajtovima.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li je dozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Kada postaje neprimereno javno komentarisati sudske postupke i još važnije, kada je zabranjeno i kada se time vrši uticaj na sud u smeru donošenja odluke, pitanja su postavljena u temi za razmišljanje.

PRIKAZI:
Zakonsko izdržavanje u domaćim propisima, ostvarivanje zahteva za izdržavanje u inostranstvu i praksi ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna Akademija Novi Sad.

KOMENTARI:
Krivično delo nepružanje pomoći iz čl. 127 KZ u sudskoj praksi”
Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku – pročitajte koje su to najznačajnije novine u izvršnom postupku, u primeni od 1. januara 2020. godine.

Osvrt na corpus i animus u pravnom biću autorskog dela”,
Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nepružanje pomoći
II. Porodično pravo – izdržavanje
III. Obligaciono pravo – zaključenje ugovora
IV. Novi pravni stavovi Upravnog suda
V. Praksa Ustavnog suda:
– Saglasnost vlasnika posebnih delova zgrade i uticaj susvojine na odluku o korišćenju zajedničkih prostorija,
– Restitucija kada je isplaćena naknada za eksproprisani objekat na nacionalizovanom zemljištu
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava:
– Puštanje iz pritvora koje zapravo narušava javni red

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari