Search

Advokatska Kancelarija: broj 62, oktobar 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Osporavanje žiga”, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda – “Povod pisanju ovog članka je pravosnažno presuđenje novijeg datuma, koje svojim obrazloženjem daje dragocen prilog pravilnom rešavanju predmeta u pravno delikatnoj materiji osporavanja žiga, gde sudska praksa inače nije u potrebnoj meri ujednačena.”

Kao prilog ovom tekstu izdvojili smo najznačajnije odluke u vezi sa ovim pravnim institutom.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Ko ima ovlašćenje za izricanje sankcija?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – pitanje postavljeno u temi za razmišljanje izazvano je spornim ovlašćenjem Narodne banke Srbije da – kažnjava.

PRIKAZI:
“Pravni okvir obezbeđivanja civilnog vazduhoplovstva u Republici Srbiji”, dipl. prav. Goran PetrovićInstruktor složene teorijske obuke-specijalista, SMATSA doo, Centar za obuku ANS osoblja

KOMENTARI:
„Krivično delo laka telesna povreda iz čl. 122 st. 2 KZ” – Teorijski pristup i sudska praksa, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Nezvano vršenje tuđih poslova u našem pravnom sistemu”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

REČ KOLEGE:
“Advokatski moral-segment profesionalne etike”, Mr Milenko D. Ubavić, advokat u penziji

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – laka telesna povreda
II. Obligaciono pravo – poslovodstvo bez naloga
III. Intelektualna svojina – osporavanje žiga
IV. Nova shvatanja Vrhovnog kasacionog suda – Mogućnost da se zahteva uplata premija za dobrovoljno penzijsko osiguranje
V. Praksa Ustavnog suda – Subjektivno preinačenje ili uređenje tužbe kod pravnog sledbeništa tuženog

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari