Search

Advokatska Kancelarija: broj 6, februar 2015.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

„SKREĆEMO PAŽNJU“ – praktičan prikaz novih zakona objavljenih u januaru 2015. godine, datuma njihovog stupanja na snagu, propisa koji prestaju da važe i napomena redakcije časopisa.

TEMA BROJA je “Pregled najvažnijih izmena odredaba o javnim beležnicima”. Prikaz izmena i dopuna Zakona o javnim beležnicima i pratećih zakona koje su bile uslov za prekid protesta advokata.

Dr Milan Škulić piše o Zahtevu za zaštitu zakonitosti u novom ZKP-u – komentar zakonskih odredaba i sporne prakse VKS-a.

U rubrici REČ KOLEGE, Dr Slobodan Gavrilović, advokat iz Beograda piše o Predmetima intelektualne svojine stvorenim na osnovu ugovora o radu – prava poslodavca nasuprot pravima zaposlenog-autora dela.

Primena Uredbe o paušalnom oporezivanju advokata – oporezivanje advokata u zavisnosti da li su podneli žalbu na prethodno doneto rešenje..

Šta je umišljaj kod ubistva i postoji li jednakost građana pred zakonom obzirom na različite odluke sudova u sličnim situacijama? Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

Kao TEMA ZA RAZMIŠLJANJE: “Nadležnost komunalne policije u vezi saobraćajnih prekršaja” dipl. prav. Nenad Jevtić

Aktuelna sudska praksa:

• Zahtev za zaštitu zakonitosti po novom ZKP-u
• Krivično delo ubistvo u teško ubistvo
• Novija praksa Apelacionih sudova u oblasti radnog prava
• Svojinskopravni odnosi – novija praksa
• Odlaganje izvršenja rešenja o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom
• Praksa Ustavnog suda – povrede prava na pristup sudu preteranim formalizmom

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari