Search

Advokatska Kancelarija: broj 59/60, jul/avgust 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Troškovi krivičnog postupka: branioca i okrivljenog (za slučaj oslobađajuće presude, odbijajuće presude ili obustave postupaka)”, Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda – apsurdne odluke u praksi sudova da se bez dokaza dosuđuju troškovi okrivljenom, i to oni troškovi koji se obračunavaju za branioca shodno Advokatskoj tarifi, koja je isključivo vezana za rad advokata, razlog su što je za temu broja izabran baš tekst o troškovima krivičnog postupka.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Akcijske prodaje kao akti diskriminacije”, dipl. prav. Nenad Jevtić – konkretan povod za temu za razmišljanje je nešto sa čime se svakodnevno srećemo – razni popusti, akcijske prodaje i sl. koje važe za tačno određenu kategoriju lica, a pojedine lokalne samouprave su čak otišle toliko daleko da su za razne usluge i proizvode, obezbedile „penzionerske popuste“ u svojim javnim preduzećima, a čak su i kod „privatnih“ firmi isposlovale takve popuste. To je veoma lepo, humano, ali da li je to ustavno i zakonito?

PRIKAZI:
“Radni odnos i Evropski sud”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – odnos Evropske konvencije i nacionalnog prava i najznačanije odluke Evropskog suda.

KOMENTARI:
“Duševni bolovi zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd

“Upozorenje o postojanju razloga za otkaz”, dipl. prav. Jelena Petrović

REČ KOLEGE:
“Prekomerno oštećenje po članu 139. Zakona o obligacionim odnosima”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo – Troškovi krivičnog postupka
II. Obligaciono pravo:
II.1. Naknada štete zbog invaliditeta
II.2. Prekomerno oštećenje
III. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda – Dozvoljenost revizije u parnicama iz radnog odnosa
– stav Ustavnog suprotan stavu Vrhovnog kasacionog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari