Search

Advokatska Kancelarija: broj 58, jun 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Umanjenje i neusklađivanje penzija – nova odluka Evropskog suda za ljudska prava i principi za odlučivanje o povredi prava penzionera”, Nikola Aleksić – povod za temu broja je nova odluka Ustavnog suda o obustavi postupka o oceni ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, čije obrazloženje do sada nije bilo objavljeno, odnosno najava u medijima da će udruženja penzionera podneti novu predstavku Evropskom sudu za ljudska prava.

S obzirom da nemamo uvid ni u odluku Ustavnog suda, ni u odluku ESLJP po prethodnoj predstavci, odluka u sličnom slučaju protiv Italije, u kojoj je navedeno nekoliko bitnih principa, mogla bi da da razjašnjenje kakav je stav, odnosno kakav bi mogao da bude stav ovog suda povodom nove predstavke.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uživaju li alkoholičari zaštitu od otkaza?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – Možda je pitanje na prvi pogled čudno, ali postoje odluke sudova koje daju potvrdan odgovor.

PRIKAZI:
“Šta donosi novi Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara”, dipl. prav. Saša Kulić

KOMENTARI:
Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica iz čl. 193 KZ, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

Zaštita putnika i njihovih prava prema Zakonu o obligacionim odnosima i ugovoru o organizovanju putovanja, sa posebnim osvrtom na Zakon o zaštiti potrošača i pravo putnika na predugovorno informisanje, Maja Gluščević, advokat iz Niša

REČ KOLEGE:
“Socijalno pravo u našem pravnom sistemu”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica
II. Radno pravo – Upotreba alkohola kao razlog za otkaz
III. Obligacioni odnosi – Ugovor o putovanju
IV. Praksa Ustavnog suda – Primena izuzetaka od pravila o objektima koji ne mogu biti legalizovani
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Odgovornost države za neizvršenje presude protiv privatnog lica

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari