Search

Advokatska Kancelarija: broj 57, maj 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Korupcija u pravosuđu – slučajevi iz prakse”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu – koliko je korupcija prisutna u pravosuđu, kakva je percepcija korupcije u pravosuđu od strane građana i zaposlenih u pravosuđu, kakva je kaznena politika sudova prema „deliocima pravde“ za koruptivna krivična dela, možete saznati u temi majskog broja.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Pravna priroda doplatne karte”, dipl. prav. Nenad Jevtić – dakle, tema je doplatna karta, kao jedna svakodnevna pojava, nešto što bi trebalo da bude banalna, svakodnevna, jednostavna stvar, a koja je zbog brojnih spornih pitanja i shvatanja u praksi, tokom godina postala ono što nazivamo pravnim fenomenom.

PRIKAZI:
“Prava manjinskih akcionara”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

KOMENTARI:
“Azilanti u domaćem i međunarodnom pravu s osvrtom na pravo na spajanje porodice koje štiti Zakon o azilu i privremenoj zaštiti, Zakon o strancima koji se primenjuje od 3. oktobra 2018, odredbu člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i praksu ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Sudska zaštita državine”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – tekst o sudskoj zaštiti državine, odnosno o kvalitetu državine koja uživa zaštitu, činu smetanja, aktivnoj i pasivnoj legitimaciji, teretu dokazivanja i drugim važnim pitanjima.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Krivično delo primanje mita izvršeno od strane lica zaposlenih u pravosudnim organima, odnosno policiji
II. Obligacioni odnosi i komunalne delatnosti – Doplatna karta
III. Svojinskopravni odnosi – Sudska zaštita državine
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Uticaj neizbežno nepovoljnog ishoda postupka na utvrđenje povrede prava na suđenje u razumnom roku

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari