Search

Advokatska Kancelarija: broj 56, april 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Veštačenje fizičkih bolova u parnici”, Prim. dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd – ovaj tekst izabran je za temu aprilskog broja jer autor na detaljan način kroz pojam i karakteristike, vrste i kvalitet fizičkog bola, procenu fizičkog bola, numeričke skale i metode za merenje intenziteta bola i procenu bolnih stanja objašnjava veštačenje ovog, najsubjektivnijeg i jednog od najčešćih vidova nematerijalne štete.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uloga suda u odnosu na teret dokazivanja u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić – možda i prvi put tema za razmišljanje, podstaknuta je odlukom suda, ali ne u negativnom kontekstu. Ovde je sud prihvatio stavove odbrane i pokazao koja je zaista uloga sudova i kako bi pravosuđe trebalo biti.

KOMENTARI:
“Funkcija konzula u građanskom postupku”, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić

“Terorizam i odgovornost države za štetu”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

Oba komentara bave se značajnim temama o kojima se retko piše, te je jasan razlog njihovog objavljivanja i način na koji doprinose raznovrsnosti sadržaja ovog broja.

REČ KOLEGE:
“Abizivno raskidanje radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično i prekršajno procesno pravo – Teret dokazivanja u kaznenom postupku
II. Obligaciono pravo – Odgovornost usled terorističkih akata
III. Novi pravni stav i zaključak Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda – Posebna pravila „nasleđivanja“ u postupku vraćanja oduzete imovine
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Odsustvo direktnog učešća države u nasilju i nepodnošenje krivične prijave od strane lica koje je pretrpelo mučenje

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari