Search

Advokatska Kancelarija: broj 55, mart 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Ustavni sud o tzv. slučaju „Železnice“ – prikaz najznačajnije prakse iz više hiljada sporova i prva odluka Ustavnog suda”, dipl. prav. Nikola Aleksić – sama činjenica da postoji više hiljada sporova u vezi sa neisplaćenim potraživanjima zaposlenih kod promene poslodavca usled izvršene statusne promene ovog preduzeća, dovoljan je povod da ovaj tekst bude tema broja, pri čemu se nakon brojnih odluka redovnih sudova, uključujući i odluke Vrhovnog suda i Ustavni sud prvi put oglasio povodom ovog slučaja.
Osim činjenice da je podneto verovatno više hiljada tužbi, koliko je značajan ovaj slučaj pokazuje i broj spornih pitanja koja su razmatrana pred sudovima: pasivna legitimacija novog poslodavca, odnosno poslodavca sledbenika, pitanje kada je zaposleni podneo tužbu, pre ili posle statusne promene, uticaj vrste same statusne promene na odlučivanje, odnosno pravo zaposlenog, da li je u pitanju proširenje tužbe, da li je isto kada se zaključi aneks ili novi ugovor radu između zaposlenog i poslodavca, kada je nastalo potraživanje zaposlenog, na kome je teret dokazivanja, solidarna odgovornost starog i novog poslodavca, da li se primenjuje Zakon o obligacionim odnosima ili je Zakon o privrednim društvima lex specialis po pitanju solidarne odgovornosti, da li novi poslodavac ima dokaze na osnovu kojih bi samo stari, odnosno poslodavac prethodnik bio dužnik zaposlenog i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Naknada izgubljene zarade kao naknada štete”, dipl. prav. Nenad Jevtić – i ova tema podstaknuta je odlukom Ustavnog suda prema kojoj se kod naknade štete zbog nezakonitog otkaza ne primenjuju opšta pravila o naknadi štete.

KOMENTARI:
“Krivično delo oduzimanje maloletnog lica iz čl. 191. KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Načelo predvidivosti u Zakonu o opštem upravnom postupku”, dipl. prav. Saša Kulić

“Formalistički, restriktivni i nefleksibilan pristup suda kao osnov za povredu prava na pravično suđenje”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda – ovakav pristup suda prikazan je kroz neke od najznačajnijih novijih odluka Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava.

REČ KOLEGE:
“Odbrana maloletnika odnosno maloletnih učinioca krivičnih dela u krivičnom postupku i pravo na izabranog branioca”, Maja Glušćević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo oduzimanje maloletnog lica
II. Naknada štete zbog nezakonitog otkaza – novija sudska praksa
III. Preterani formalizam, restriktivan pristup i nefleksibilnost sudova – novije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudskog prava
IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda – konvalidacija, izjašnjavanje izvršnih poverilaca, privatizacija

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari