Search

Advokatska Kancelarija: broj 54, februar 2019.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Protokol broj 16 uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad – novi protokol koji donosi značajnu novinu jer propisuje da će najviši sudovi moći da od Evropskog suda traže savetodavna mišljenja u kontekstu predmeta koji se vodi pred njima.

O važnosti ovog protokola govori i činjenica da su sudije Ustavnog suda prisustvovale nedavno održanom seminaru u Strazburu, na kojem je jedna od glavnih tema bio upravo navedeni protokol.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Da li je učinilac kriv ako se primeni načelo oportuniteta?“, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se odnosi na pitanje krivice u slučaju primene načela oportuniteta, a neposredan povod za ovaj tekst je pitanje postavljeno od strane osiguravajućeg društva kojima je ishod ovih postupaka bitan zbog regresiranja od štetnika.

KOMENTARI:
“Krivično delo nadripisarstvo iz čl. 342 KZ”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Migrantska kriza i nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi”, dipl. prav. Marko Marjanović

“Povreda prava na žig i naknada štete”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

REČ KOLEGE:
“Čl. 46 Zakona o platnom prometu i pitanje ništavosti kompenzacije (prebijanja) dugovanja u vreme blokade računa”, Dušan Radošević, advokat (ranije sudija Okružnog suda u Beogradu) – pitanje je vezano  za „čuveni” član 46. Zakona o platnom prometu, koji je prestao da važi, ali i dalje je aktuelan u sudskoj praksi.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi
II. Krivično procesno pravo – oportunitet
III. Zaštita intelektualne svojine – pravo na zaštitu žiga
IV. Platni promet – oblici plaćanja po članu 46. Zakona o platnom prometu
V. Praksa Ustavnog suda – Nedozvoljeno postupanje policije u pogledu zadržavanja lica

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari