Search

Advokatska Kancelarija: broj 53, januar 2019.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2018. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Godišnje izdanje Profi Sistem Com-a koje sadrži najznačajnije odluke Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u određenoj godini, čiji je izbor izvršen u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima…

SVI BROJEVI ČASOPISA

Peto, tradicionalno izdanje Profi Sistem-a – Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda je pred Vama i ukazuje na našu posvećenost u praćenju sudske prakse za Vas, odnosno da iz godine u godinu potvrđujemo naš moto: „MI ZA VAS PRATIMO SUDSKU PRAKSU“.

Kao i prethodne četiri godine, i u Zbirci sentenci, stavova i zaključaka za 2018. godinu, u saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovoga puta Zbirkom je obuhvaćeno čak 18 oblasti prava. Pored naziva odluka, stavova ili zaključaka naznačeni su članovi konkretnih zakona na koje se odnose. Praksa u svakoj oblasti poređana je hronološki, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2018. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo: dokazivanje, prenošenje mesne nadležnosti, privremeno oduzimanje predmeta, pretresanje, pritvor, troškovi postupka, odnos presude i optužbe, žalbeni osnovi, postupak po žalbi, zabrana preinačenja na štetu optuženog, odluke drugostepenog suda, zahtev za zaštitu zakonitosti, postupak za izricanje mere bezbednosti oduzimanja predmeta.

II. Krivično materijalno pravo: 
važenje krivičnog zakonodavstva, uvreda, nasilje u porodici, krađa, razbojnička krađa, utaja, prevara, poreska utaja, prevara u obavljanju privredne delatnosti, nesavesno pružanje lekarske pomoći, primanje mita.

III. Prekršaji: vremensko važenje propisa, odgovornost fizičkog lica, pomaganje, dostavljanje.

IV. Parnični postupak: 
odlučivanje u granicama tužbenog zahteva, troškovi, ponavljanje postupka, postupak u parnicama iz radnih odnosa.

V. Izvršenje i obezbeđenje: privremene mere, prestanak delatnosti javnog izvršitelja.

VI. Suđenje u razumnom roku: pravila postupka u sporu za naknadu imovinske štete izazvane povredom prava na suđenje u razumnom roku.

VII. Upravni postupak: opšti upravni postupak, podnesci, postupak izvršenja, posebni postupci.

VIII. Upravni spor: prethodni postupak, ponavljanje postupka.

IX. Radno pravo: ugovor o radu, probni rad, naknada troškova, druga primanja, prestanak radnog odnosa.

X. Obligaciono pravo: 
prouzrokovanje štete, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, naknada nematerijalne štete, zatezna kamata, prodaja, zakup, ugovor o delu, ugovor o kreditu.

XI. Zaštita intelektualne svojine (Autorsko pravo): autorsko delo stvoreno u radnom odnosu, zaštita autorskog i srodnih prava.

XII. Svojinskopravni odnosi: sticanje prava svojine vanbračnog partnera na otkupljenom stanu.

XIII. Stambeni odnosi: delimična otplata stana iz otkupa za vreme trajanja bračne zajednice, pravo na dom i pravo vlasnika stana kao suprotstavljeni interesi.

XIV. Porodično pravo: prava deteta, zaštita od nasilja u porodici.

XV. Nasledno pravo: povreda nužnog dela, ugovor o doživotnom izdržavanju.

XVI. Medijsko pravo: prenošenje informacija objavljenih od strane drugog izdavača.

XVII. Rehabilitacija: smrt rehabilitovanog lica više godina nakon povratka sa izdržavanja kazne.

XVIII. Poresko pravo: određivanje dana plaćanja poreza kada je podnet zahtev za preknjižavanje.

Budite u toku sa aktuelnom praksom najviše sudske instance u Republici Srbiji!!!

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

Ovo izdanje nemamo na stanju

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari