Search

Advokatska Kancelarija: broj 52, decembar 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

Časopis “Advokatska kancelarija” izlazi mesečno od septembra 2014. godine i predstavlja stručno, a zbog svog sadržaja pre svega korisno izdanje, kako zbog aktuelnosti stručnih radova, komentara, prikaza, tako i zbog najaktuelnije sudske prakse. Cilj časopisa je pomoć u tumačenju, odnosno rešavanju konkretnih problema i uključivanje samih advokata i drugih pravnika u pokretanje polemike u vezi gorućih tema, a sve u cilju unapređenja pravnog sistema.

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA“Bitna zabluda kao mana volje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat u Beogradu – u kojoj su prikazani najvažniji aspekti ovog instituta: zabluda o bitnim svojstvima predmeta ugovora, osobi, glavnom predmetu, prirodi pravnog posla, stvarna i pravna zabluda, zabluda o motivu ili razlogu, osnovu ili glavnom cilju, zbog netačnog prenosa i dr.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Da li pravo na nužnu odbranu postoji uvek?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – još jedno pitanje koje je postavljeno u temi za razmišljanje, a razlog je, kako autor navodi, pogrešno tumačenje ovog instituta, koji se nažalost u našem pravosuđu najčešće pogrešno interpretira.

PRIKAZI:
“Prikaz spornih pitanja koja se javljaju u praksi kod naknade štete koju je zaposleni prouzrokovao poslodavcu”, Dipl. prav. Jelena Petrović – postupak za utvrđivanje štete, uslov za podnošenje tužbe sudu, rok za potraživanje naknade štete, dobrovoljnost za isplatu štete, sredstva prinude i pravni interes za podnošenje tužbe za poništaj rešenja poslodavca, šteta učinjena trećem licu predmet su spornih pitanja u ovom tekstu.

 

KOMENTARI:

“Krivično delo neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka iz čl. 145 KZ”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

“Odnos zakona i kolektivnog ugovora”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – komentar iz radnog prava koji se bavi odnosom zakona i kolektivnog ugovora, a u tekstu se posebno ističe problem, odnosno potreba harmonizacije radnog prava i utvrđenja minimalnih prava zaposlenih kojih se zaposleni ne mogu odreći i koja ne mogu biti predmet drugačije regulative poslodavaca.

REČ KOLEGE:
“Neophodnost izmena Zakonika o krivičnom postupku, sa posebnom analizom članova 15 i 16”, Bojan Bjelanović, advokat iz Kruševca “ – …
principi zakonitosti i pravne sigurnosti, kao temeljni pojmovi na kojima počiva koncepcija vladavine prava su danas u velikoj meri ugroženi slobodnim sudijskim uverenjem…”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Praksa apelacionih sudova u 2018. godini:

– Krivično materijalno i procesno pravo
– Parnični i izvršni postupak
– Radno pravo
– Obligaciono pravo
– Svojinskopravni odnosi
– Porodično i nasledno pravo
– Medijsko pravo
– Restitucija

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari