Search

Advokatska Kancelarija: broj 50, oktobar 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

50. broj i 4 godine časopisa “Advokatska kancelarija”!!! Ovaj dvostruki jubilej čini nas vrlo ponosnim, ali i obavezuje da i ubuduće težimo da naš i vaš časopis bude još bolji, aktuelniji i da uvek sadrži nešto drugačije i novo. Kada je pre 4 godine objavljen prvi broj, naša očekivanja nisu bila skromna, ali nismo mogli biti sigurni da ćemo doći do 50. broja, a sada deluje da je ovo samo početak i da nas čeka još mnogo jubileja. U ovom delu moram se zahvaliti u ime cele redakcije, ali i u svoje ime, svima koji su doprineli da časopis postane to što jeste. Pre svega, hvala čitaocima na vernosti i sugestijama zahvaljući kojima je sadržaj časopisa bio sve raznovrsniji i bogatiji, a na koji način se prilagođavao vašim praktičnim potrebama. Takođe, hvala svim autorima koji su svojim komentarima, člancima, radovima doprineli da ovaj časopis zasluži naziv stručni. Na kraju, hvala članovima redakcije časopisa i svim zaposlenima u Profi Sistem-u, na pomoći i velikom trudu u stvaranju ovog časopisa čiji je cilj od 1. do 50. broja bio isti: – pomoć svim čitaocima u upoznavanju sa najvažnijim pravnim aktuelnostima i – skromni doprinos boljem pravnom sistemu. S poštovanjem, Glavni i odgovorni urednik Nikola Aleksić

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Zloupotreba ovlašćenja u privredi – dekriminalizacija ili pravni kontinuitet inkriminacije?“, dipl. prav. Jelena Petrović – na prvi pogled stiče se utisak da je izvršena dekriminalizacija navedenog dela, koja za sobom povlači propisane konsekvence, čime su se rukovodili i sudovi nakon stupanja na snagu izmena Krivičnog zakonika iz „Sl. glasnika RS“, br. 94/2016, odnosno 1. marta 2018. godine, uzimajući u obzir odredbe Krivičnog zakonika o vremenskom važenju krivičnog zakonodavstva, tačnije čl. 5. stav 2 Krivičnog zakonika kojim je predviđena primena zakona najblažeg za učinioca, ako je posle izvršenja krivičnog dela izmenjen zakon, jednom ili više puta, te se započeti postupci za ovo krivično delo automatski obustavljaju, imajući u vidu činjenicu da je za učinioca svakako najblaži onaj zakon u kome krivično delo više ne postoji.

Međutim, Vrhovni kasacioni sud o ovoj inkriminaciji ima drugačije stanovište.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „ Da li je nadrilekar samo prevarant? – dipl. prav. Nenad Jevtić –  konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi zauzeo viši sud, a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da je onaj ko leči ljude a nije lekar, već se samo lažno predstavlja kao takav, samo prevarant a ne i nadrilekar?!? Takva osoba svakako jeste prevarant, ali, da li je samo to?

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod akcionarskog društva, sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, posebnih prava nesaglasnih akcionara, promene pravne forme, statusnih promena…”,
 dipl. prav. Nikola Aleksić – u prethodnim brojevima predstavili smo izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnovne odredbe, preduzetnike, ortačko, komanditno i društvo sa ograničenom odgovornošću, a u ovom završavamo sa prikazom ovih obimnih i značajih izmena.

“Opšta uredba o zaštiti podataka – GDPR koja je stupila na snagu 25. maja 2018.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

KOMENTARI:
“Diskriminacija vojnih rezervista i pitanje da li postoji diskriminacija pripadnika policije” – Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu

“Promena prebivališta ili adrese stanovanja maloletnog deteta od strane roditelja koji samostalno vrši roditeljsko pravo sa posebnim osvrtom na vršenje i lišenje roditeljskog prava”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

REČ KOLEGE:
“Da li je strano pravo pravo ili činjenica kad se primenjuje temeljem kolizione norme”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Nove izabrane sentence Vrhovnog kasacionog suda
II. Novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda
III. Novi stav Upravnog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari