Search

Advokatska Kancelarija: broj 5, januar 2015.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Sadržaj zbirke:

Zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2014. godini.

Najznačajnija i najnovija praksa VKS u oblasti:

• krivičnog prava,
• parničnog postupka,
• sudska nadležnost,
• suđenje u razumnom roku,
• upravnog spora,
• radnog prava…

Praksa u zbirci podeljena je prema oblastima prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim praksama.

Pročitajte najnovije stavove VKS-a o vanrednim pravnim sredstvima u krivičnom, parničnom postupku i upravnom sporu, o sukobu nadležnosti između sudova i jedinstvenoj primeni zakona. Odluke o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku prema odredbama novih članova (8a, 8b i 8v) Zakona o uređenju sudova, i stavove o zahtevu za zaštitu ovog prava, odnosno o povredama ovog prava.

Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

Pretplata na časopis

Komplet zbirki presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

8.800

Pojedinačni primerak zbirke presuda Vrhovnog kasacionog suda

 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2022.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2021.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2019.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2017.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2015.
 • Zbirka presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2014.

1.450

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari