Search

Advokatska Kancelarija: broj 49, septembar 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete“, dipl. prav. Nenad Jevtić –  konkretan povod za ovu temu je praktično opšti stav sudova, koji se u najkraćem može svesti na to da se na dosuđene iznose materijalne štete zakonska zatezna kamata računa počev od dana prvostepenog presuđenja.

Da li je ovo uvek trenutak padanja dužnika u docnju?

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda –  u ovom tekstu bavimo se građevinskom dozvolom kao imovinom, kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je pojam imovine dosta široko postavio u dosadašnjoj sudskoj praksi.

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod društva s ograničenom odgovornošću”, 
dipl. prav. Nikola Aleksić – u prethodnom broju predstavili smo izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnovne odredbe, preduzetnike, ortačko i komanditno društvo, a u ovom prikazujemo novine kod društva sa ograničenom odgovornošću.

KOMENTARI:
“Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ – Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa”, 
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku .

“Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite”, dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije.

REČ KOLEGE:
“Susvojina u našem pravnom sistemu”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – pojam,  razgraničenje od zajedničke svojine i stavovi sudske prakse.

Izdvajamo i najnoviju presudu Evropskog suda za ljudska prava o neiscrpljivanju pravnog leka koji nije mogao biti podnet i višegodišnjoj sudskoj nesigurnosti apelacionih sudova koju nisu uspeli da reše ni Vrhovni kasacioni sud, ni Ustavni sud koja je dovela do povrede prava na pravično suđenje.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo
II. Obligacioni odnosi – kamata kod naknade materijalne štete
III. Svojinskopravni odnosi – susvojina
IV. Prava pacijenata, lekarska greška i naknada štete
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari