Search

Advokatska Kancelarija: broj 47/48, jul/avgust 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: „Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – tekst koji se bavi neujednačenom sudskom praksom i pravičnim suđenjem kroz normativni okvir, zakonodavne probleme, praksu Evropskog, Ustavnog i redovnih sudova.

Autor ukazuje da samo ujednačavanje sudske prakse zahteva drugačiji odnos prema ovom problemu, ne samo prvostepenih, već posebno drugostepenih sudova, kao sudova konačne instance, protiv čijih odluka stranke nemaju pravo žalbe i ističe stav Evropskog suda koji primenjuje i Ustavni sud: ukoliko se različito postupanje sudova najviše instance argumentuje samo jednom drugačijom odlukom, još uvek se ne može govoriti o dubokim i dugotrajnim razlikama u sudskoj praksi, niti da je to dovelo do pravne nesigurnosti u posmatranom periodu.

Naročito je važno i to da i u situaciji kada Vrhovni kasacioni sud odbaci vanrednu reviziju podnetu radi ujednačavanja sudske prakse, da ista odluka mora sadržavati jasne i obrazložene razloge zbog kojih ista nije prihvaćena, a da nesumnjivo da nejednaka sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda u predmetima iz istog činjeničnog i pravnog osnova ne doprinosi ne samo autoritetu istog suda, nego bitno utiče na neujednačenu sudsku praksu sudova nižeg ranga.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Pravni aspekt kriptovaluta”, dipl. prav. Jelena Petrović – pravni aspekt kriptovaluta, kao tema za razmišljanje, koja ukazuje na nužnost i potrebu za regulatornim odgovorom u našem pravnom sistemu o navedenom pitanju.

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima – novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva”, dipl. prav. Nikola Aleksić – Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneo je brojne i značajne izmene za privredne subjekte, te smo se potrudili da u ovom broju prikažemo sve novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva, a u narednim brojevima najavljujemo i prikaz ostalih izmena.

KOMENTARI:
„Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

„Stručni savetnik u krivičnom postupku”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

„Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

„Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza”, dipl. prav. Irena Drča

REČ KOLEGE:
„Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – krivično delo nehatno lišenje života
II. Krivično procesno pravo – stručni saradnik
III. Radno pravo – naknada troškova prevoza
IV. Praksa Ustavnog suda – ograničenje prava vlasnika na mirno korišćenje imovine bez faktičke eksproprijacije

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari