Search

Advokatska Kancelarija: broj 45, maj 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca”, dipl. prav. Nikola Aleksić  – tema broja “izazvana” je rešenjem Ustavnog suda u kojem je zauzet stav u vezi sa dozvoljenošću ustavne žalbe podnete protiv pravnosnažnog rešenja suda kojim se dozvoljava ponavljanje pravnosnažno okončanog sudskog postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca. Dakle, postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno preispitivanje pojedinačnog pravnog akta procesnog karaktera od strane Ustavnog suda, a odgovor ovog suda, uz pozivanje na odluke Evropskog suda za ljudska prava bio je negativan.

Problem je što u odlukama na koje se Ustavni sud poziva, pravo i činjenično stanje nisu isti ili bar slični kao u rešenju ovog suda, kao i to postoji odluka Evropskog suda u kojoj je zauzet drugačiji stav.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ova tema podstaknuta je stavom Privrednog apelacionog suda da u slučaju prestanka društva likvidacijom nema mesta prelazu potraživanja sa likvidiranog društva na njegove osnivače, tj. članove.

PRIKAZI:
“Prikaz Zakona o elektronskoj upravi”, Dipl. prav. Irena Drča 
– pregled odredaba novog zakona kojim se uređuje obavljanje poslova uprave državnih, pokrajinskih i lokalnih organa i organizacija, ustanova, javnih preduzeća, upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

KOMENTARI:
“Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi”, 
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku – sudska opomena i opšta svrha izricanja krivičnih sankcija, objektivni i subjektivni uslov, fakultativna primena, obaveze sudije koji objavljuje presudu kojom se izriče sudska opomena i dr.

“Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima”, Jasminka Obućina, V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda – predmet ovog rada je odnos stečajnog postupka i izvršnog postupka u kome je stečajni dužnik izvršni dužnik ili izvršni poverilac, sa posebnim osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima.

REČ KOLEGE:
“Odnos krivične i disciplinske odgovornosti”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – “Kako je zakonom propisano da radnik odgovara za sve povrede radnih obaveza koje učini svojom krivicom, proizlazi da je krivična odgovornost osnov disciplinske odgovornosti…”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Sudska opomena
II. Krivični i disciplinski postupak
III. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda:
– Nepostojanje prava retencije zbog nesavesnosti držaoca i ocena savesnosti vlasnika
– Postupanje sa opasnim stvarima vezanim za električnu energiju
– Konvalidacija ugovora o poklonu idealnog dela stana na kojem je ustanovljeno plodouživanje
– Preinačenje na gore dosuđivanjem manjeg iznosa na ime troškova postupka

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari