Search

Advokatska Kancelarija: broj 44, april 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Sam naziv teksta koji glasi “Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka” ukazuje zašto je upravo ovaj stručni rad izabran za TEMU aprilskog BROJA – pogledajte zaključak Evropskog suda za ljudska prava po predstavci advokata koji se prituživao da mu je povređeno navedeno pravo – slučaj Čeferin protiv Slovenije (broj predstavke 40975/08, presuda od 16. januara 2018. godine), autor Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uverenje o životu – besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti”, dipl. prav. Nenad Jevtić – ovaj komentar odnosi se na odredbu Zakona o PIO po kojoj je korisnik penzije i novčane naknade dužan da, na zahtev Fonda, dostavi uverenje o životu – potreba za dokazivanjem činjenice života možda postoji, zbog zloupotreba, ali da li je način koji je predviđen za to, dobar i smislen?

PRIKAZI:
“Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva”,
 dipl. prav. Nikola Aleksić – prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda, odnosno još jednog slučaja gde se i dalje razlikuju shvatanja Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda.

“Visokotehnološki kriminal u domaćim i međunarodnim propisima, s posebnim osvrtom na odredbe Krivičnog zakonika koje su stupile na snagu od 1. juna 2017. i Konvenciju Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

KOMENTARI:
“Povreda i pravna zaštita prava na privatnost”,
 dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu – Sudija apelacionog suda piše o jednom od najčešće povređivanih prava ličnosti – pravu na privatnost, a kao prilog redakcija je izdvojila aktuelnu sudsku praksu u vezi sa medijskim pravom, povredom prava na privatnost i naknadom štete.

REČ KOLEGE:
“Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine”,
 Maja Gluščević, advokat iz Niša

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Medijsko pravo, povreda prava na privatnost i naknada štete
II. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
III. Nove izabrane sentence i novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari