Search

Advokatska Kancelarija: broj 43, mart 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

Da li je lekar službeno lice? Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Kzz 977/2016 od 9. marta 2017. god. zauzeo Vrhovni kasacioni sud (u daljem tekstu: VKS), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da lekar zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koja predstavlja javnu službu ima status službenog lica i može biti pasivni subjekat krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U ovoj temi ZA RAZMIŠLJANJE autor postavlja pitanja: Ko su službena lica i da li je svako lice koje vrši javnu službu ujedno i službeno lice?, i daje odgovore na ista.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Registracija faktura i advokati

Nova i izmenjena krivična dela protiv privrede

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

TEMA BROJA je “Povreda na radu i šteta” Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o osnovu odgovornosti poslodavca za štetu zaposlenom zasnovanoj na krivnji ili propuštanju obezbeđenja bezbednih uslova za rad zaposlenog, ali takođe i riziku od opasne stvari ili opasne delatnosti, a kao prilog data je sudska praksa.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li je lekar službeno lice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić 

KOMENTARI:
“Da li jednom ugašeno – likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti)” – 
Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova

“Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku”,  dipl. prav. Saša Kulić – o odnosu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o opštem upravnom postupku.

REČ KOLEGE:
“Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju – neka sporna praktična pitanja”, Zoran  Ilić, advokat u Aleksincu 
– “U primeni Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju  zapažene su neke nepravilnosti koje se odražavaju  na nemogućnost ostvarivanja svojih prava licima iz kruga zakonskih naslednika, koja iz objektivnih razloga, proteka vremena, neupućenosti, nedovoljnih ili nedostupnih informacija i drugo, nisu došla do saznanja o svojim pravima, pre otvaranja sudskog postupka, po nalogu Agencije za restituciju imovine, u otvorenom sudskom postupku, po podnetim zahtevima  pojedinaca  iz kruga zakonskih naslednika, u kom postupku se  rešenjem utvrđuje veći broj zakonskih naslednika, koji shodno Zakonu o nasleđivanju  imaju pravo na nasleđe dela od oduzete imovine svojih pravnih prethodnika….”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo – Pojam službenog lica u novijoj sudskoj praksi
II. Upravni postupak – Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
III. Radno pravo – Povreda ili šteta na radu ili u vezi sa radom zaposlenog
IV. Praksa Ustavnog suda – Punomoćje advokata kod podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

10.450

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.200

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari