Search

Advokatska Kancelarija: broj 42, februar 2018.

Stručno elektronsko izdanje namenjeno advokatima, sudijama, tužiocima, drugim pravnicima i svima koji žele da budu u toku sa pravnim aktuelnostima

SVI BROJEVI ČASOPISA

TEMA BROJA: “Okolnosti koje se odnose na krivični postupak i odmeravanje kazne”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu. Tema novembarskog broja odnosi se na odmeravanje kazne, odnosno na sve one okolnosti koje utiču na odmeravanje uz prikaz nekih od najkarakterističnijih odluka sudova u vezi sa ovom materijom.

Višestruka osuđivanost i brojnost pojedinačnih dela u sastavu produženog krivičnog dela, ocena ranije osuđivanosti, bekstvo sa lica mesta i uništenje tragova izvršenja krivičnog dela, visok stepen krivice i povećani stepen bezobzirnosti, mladost okrivljenog, rani ostanak bez roditelja, nezaposlenost, lične prilike i materijalna situacija, smanjene neuračunljivosti, sklonost ka vršenju određene grupe krivičnih dela, iskorišćavanje poverenja oštećenog, status nosioca javne funkcije, su neke od specifičnih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti koje se javljaju u praksi, a predstavili smo ih kroz odluke različitih sudova.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Izvršenje u javnosti kao uslov postojanja prekršaja protiv javnog reda i mira”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tekst koji se bavi uslovom za postojanje prekršaja protiv javnog reda i mira, čiji je konkretan povod sporno rešenje Prekršajnog apelacionog suda.

PRIKAZI:
“Prikaz izmena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju”,
 dipl. prav. Irena Drča – u „Sl. glasniku RS“, br. 73/2018 objavljen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a u ovom broju prikazujemo sve najvažnije novine koje donosi.

KOMENTARI:
“Naknada za odvodnjavanje u upravnoj i sudskoj praksi”, dipl. prav. Saša Kulić 
– poseban razlog za pisanje komentara o naknadi za odvodnjavanje je činjenica da se u javnosti pojavila polemika u vezi sa obavezom plaćanja ove naknade, a dodatnu konfuziju su unele i presude Upravnog suda, svojim neujednačenim stavovima i ponekad pogrešnom interpretacijom propisa u pogledu pravne prirode ove obaveze.

REČ KOLEGE:
“Kapara u našem pravnom sistemu”, 
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivična dela protiv polnih sloboda u sudskoj praksi – autor sentenci: Dr Dragan Obradović,
sudija Višeg suda u Valjevu
II. Odmeravanje kazne
III. Odvodnjavanje
IV. Kapara
V. Praksa viših sudova u 2018. godini

Pretplata na časopis

Godišnja pretplata

  • Online izdanje 12 mesečnih brojeva
    + poklon 3 izdanja u štampanom obliku u toku pretplatnog perioda
  • Moguće je odabrati da pretplata kreće od aktuelnog broja ili od nekog ranijeg broja
  • Besplatna dostava za štampano izdanje

12.100

Poručite pojedinačni primerak časopisa

  • Poručite samo poslednji broj ili bilo koji od prethodnih brojeva od 2014. godine. Ukoliko isti imamo na stanju.

    U narudžbenici navesti željeni broj časopisa

1.650

Imate pitanje?

Pozovite nas

Propis Soft Online

Časopisi i webinari